Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

COMUNICATE DE PRESA

FEBRUARIE 2015

Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?

Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....[mai multe]

A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”

Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....[mai multe]

Criterii de departajare pentru înscrierea în înv???mântul primar la ”Dante Alighieri”

În perioada 23 februarie – 13 martie 2015 se pot depune dosarele pentru înscrierea în clasa preg?titoare la Liceul Teoretic ”Dante Alighieri”, dup? orarul: luni – vineri 08:00 – 20:00 ?i sâmb?t? 08:00 – 13:00....[mai multe]

Andi Grosaru pentru DCNews: ”Am reu?it s? facem vizibil? minoritatea italian?”

Secretarul general al Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., avocat Andi Grosaru, a acordat un interviu site-ului www.dcnews.ro, în cadrul c?ruia a vorbit despre inaugurarea centrului cultural ”Casa d’Italia” ...[mai multe]

Ioana Grosaru, aleas? vicepre?edinte în Comisia de Cultur? a CMN

La sediul Departamentului pentru Rela?ii Interetnice s-a desf??urat, pe 5 februarie, ?edin?a Comisiei de Cultur? din cadrul Consiliului Minorit??ilor Na?ionale. Cu aceast? ocazie a fost aleas? noua conducere a comisiei, format? din: Serin Türko?lu (Uniunea Democrat? Turc?) – pre?edinte, Ioana Grosaru (Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT.) – vicepre?edinte ?i Svetlana Cr?ciun (Comunitatea Ru?ilor Lipoveni) – secretar....[mai multe]

A fost inaugurat centrul cultural ”Casa d’Italia”

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a inaugurat Centrul Cultural ”Casa d’Italia”. Evenimentul a avut loc sâmb?t?, 31 ianuarie 2015, în prezen?a unor importante oficialit??i reprezentând Pre?edin?ia României, Guvernul României, Parlamentul, Parlamentul European, Ambasada ?i Consulatul Italiei, Institutul Italian de Cultur? ?i societatea civil?. ”Între institu?ia pre?edin?iei ?i Asocia?ia Italienilor din România exist? un parteneriat moral. V? transmit mesajul de prietenie ?i de sprijin din partea domnului pre?edinte Iohannis, care, dup? cum bine ?ti?i, la rândul s?u provine din rândul unei minorit??i na?ionale”, a spus consilierul preziden?ial Sergiu Nistor....[mai multe]

IANUARIE 2015

Se deschide centrul cultural ”Casa d'Italia"

Asocia?ia Italienilor din Roma?nia – RO.AS.IT. anun?? inaugurarea centrului cultural ”Casa d’Italia”....[mai multe]

Protocol de colaborare între CCIpR ?i MAE

Pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România - RO.AS.IT., Ioana Grosaru, ?i secretarul general Andi Grosaru au luat parte, 22 ianuarie, la o întâlnire pe tema particip?rii României la Expo Milano 2015 (1 mai - 30 octombrie)....[mai multe]

Conferin?? la Universitatea ”?tefan cel Mare” din Suceava

Asocia?ia Italienilor din România - RO.AS.IT. ?i Universitatea ?tefan cel Mare din Suceava - Facultatea de Litere ?i ?tiin?e ale Comunic?rii - organizeaz? conferin?a prilejuit? de prezentarea c?r?ii ”Îmi amintesc de o zi de ?coal?”, scris? de Antonio Rizzo....[mai multe]

Anun?

Asocia?ia Italienilor din România - RO.AS.IT. anun?? cu durere împlinirea unui an de la surprinz?toarea dispari?ie a celui care a fost deputatul, profesorul, avocatul Mircea Grosaru....[mai multe]

RO.AS.IT. î?i exprim? solidaritatea cu poporul francez

RO.AS.IT. a transmis un mesaj de solidaritate c?tre Partidul Democrat European, în urma evenimentelor tragice petrecute în Fran?a s?pt?mâna trecut?....[mai multe]

DECEMBRIE 2014

Întâlnire cu membrii în Bac?u

Conducerea Asocia?iei Italienilor din România - RO.AS.IT. a participat, pe 27 decembrie, la o întâlnire cu etnicii din Bac?u....[mai multe]

La mul?i ani!

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. v? ureaz? s?rb?tori pline de bucurii!...[mai multe]

”L’Allodolla” i-a preg?tit o surpriz? lui Mo? Cr?ciun

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. va organiza, pe 20 decembrie 2014, de la ora 16:00, tradi?ionalul salon de sfâr?it de an. Nu va lipsi Mo? Cr?ciun, c?ruia micu?ii arti?ti de la ansamblul de dans ”L’Allodola” i-au preg?tit o surpriz?....[mai multe]

Expozi?ia artistului Traian Boicescu, vernisat? la sediul RO.AS.IT.

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a organizat expozi?ia de pictur? ?i tapiserie a artistului de origine italian? Traian Boicescu. Membri RO.AS.IT., prieteni ai artistului, critici sau iubitori ai artei au participat la vernisajul desf??urat în sala de expozi?ii a sediului din strada Lipscani nr 19....[mai multe]

imagine

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a aderat la PDE

Moment istoric pentru RO.AS.IT. ?i pentru etnicii italieni din România. În prima zi a Congresului Partidului Democrat European, desf??urat la Bruxeles, peste 80 de delega?i din toat? Europa au votat în unanimitate aderarea Asocia?iei Italienilor din România la gruparea politic? transfrontalier?, membr? a grupului ALDE din Parlamentul European....[mai multe]

Spectacol-maraton la ”Alfabetul convie?uirii”

Departamentul pentru Rela?ii Interetnice ?i Uniunea Elen? din România au organizat cea de-a doua edi?ie a ”Alfabetului convie?uirii”. Evenimentul s-a desf??urat pe 9 decembrie, în sala de spectacole a Cercului Militar Na?ional ?i a reunit reprezentan?i ai minorit??ilor na?ionale recunoscute, care au performat dansuri ?i cântece tradi?ionale într-un spectacol de ?ase ore....[mai multe]

imagine

RO.AS.IT. a depus o coroan? de flori la Monumentul Eroilor din Suceava

Pre?edintele Ioana Grosaru ?i secretarul general Andi Grosaru au depus o coroan? de flori din partea Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT. la Monumentul Eroilor din cimitirul Pacea din Suceava....[mai multe]

imagine

Expozi?ie de pictur? ?i tapiserie

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz? expozi?ia de pictur? ?i tapiserie a artistului de origine italian? Traian Boicescu. Evenimentul va avea loc vineri, 12.12.2014, de la ora 13:00, la sediul din strada Lipscani nr. 19. ...[mai multe]

Excelen?a Sa Giovanna Brasioli, pre?edinte onorific al Bazaar-ului de Cr?ciun

Excelen?a Sa Giovanna Brasioli va fi pre?edintele onorific al celei de-a 22-a edi?ie a Bazaar-ului de Cr?ciun, organizat de International Women’s Association din Bucure?ti (IWA) pe 7 decembrie 2014....[mai multe]

La mul?i ani, România!

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. ureaz? “La mul?i ani!” tuturor românilor, indiferent de originile pe care le au sau de ?ara în care tr?iesc.
S?n?tate, prosperitate ?i pace!...[mai multe]

NOIEMBRIE 2014

imagine

Antonio Rizzo: ”F?r? cultur?, popoarele devin barbare”

Sala ”Carol I” a Bibliotecii Centrale Universitare Bucure?ti a g?zduit lansarea c?r?ii ”Îmi amintesc de o zi de ?coal?. C?l?torie prin amintiri ?i poezii înv??ate la ?coal?”, scris? de Antonio Rizzo. Evenimentul a fost organizat de Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. sub Înaltul Patronaj al Ambasadei Italiei la Bucure?ti....[mai multe]

Festivalul Alfabetul Convie?uirii

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. va participa cu un moment artistic la cea de-a II-a edi?ie a Festivalului Alfabetul Convie?uirii, în seria manifest?rilor dedicate Zilei Minorit??ilor Na?ionale....[mai multe]

La mul?i ani, Anita Elda Tarabega!

Cu ocazia centenarului, Asocia?ia Italienilor din România - RO.AS.IT. îi ureaz? doamnei Anita Elda Tarabega (Battigelli) via?? lung?, s?n?tate ?i bucurii!...[mai multe]

imagine

Lansare de carte la Biblioteca Central? Universitar?

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. v? invit? la Biblioteca Central? Universitar? Bucure?ti cu ocazia lans?rii c?r?ii ”Îmi amintesc de o zi de ?coal?. C?l?torie prin amintiri ?i poezii înv??ate la ?coal? (Mi ricorde di un giorno di scuola. Viaggio nella memoria, attraverso le poesie imparate a scuola)”, scris? de Antonio Rizzo....[mai multe]

imagine

Moment important pentru comunitatea italian? din Gala?i

Universitatea ”Dun?rea de Jos” din Gala?i a g?zduit, pe 8 noiembrie, vernisajul expozi?iei ”De la emigrare la integrare”. La eveniment au fost prezen?i invita?i din toat? ?ara, membri ai comunit??ii etnicilor italieni din Gala?i, oficialit??i locale....[mai multe]

OCTOMBRIE 2014

imagine

”De la emigrare la integrare” ajunge la Gala?i

Expozi?ia itinerant? ”De la emigrare la integrare” ajunge în luna noiembrie la Gala?i. Vernisajul va avea loc pe 8 noiembrie, de la ora 14:00, la sediul Universit??ii ”Dun?rea de Jos”, fiind urmat de spectacolul de muzic? ?i dansuri tradi?ionale italiene cu forma?ia vocal? ”Sogni di primavera” ?i ansamblul ”Di nuovo insieme”....[mai multe]

imagine

Despre Confluen?e 2014, la TVR

Emisiunea ”Convie?uiri”, difuzat? de TVR 1 miercuri, 22 octombrie, a cuprins un reportaj despre Festivalul cultural interetnic ”Confluen?e 2014”. În studioul televiziunii na?ionale a fost invitat? doamna Pia Panait, din partea Asocia?iei Italienilor......[mai multe]

imagine

Ce-a de-a VII-a edi?ie a Festivalului Interetnic ,,Confluen?e 2014” a avut loc la Ia?i, pe 17 ?i 18 octombrie. “Confluen?e” a adus în capitala Moldovei ansambluri ale etnicilor germani, greci, maghiar

Ce-a de-a VII-a edi?ie a Festivalului Interetnic ,,Confluen?e 2014” a avut loc la Ia?i, pe 17 ?i 18 octombrie. “Confluen?e” a adus în capitala Moldovei ansambluri ale etnicilor germani, greci, maghiari, polonezi, ru?i-lipoveni, rromi, sârbi, t?tari, ucraineni ?i italieni....[mai multe]

imagine

Mansi Barberis ?i Sorana Coroam? Stanca, evocate la Suceava

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz? salonul ”Bucovina, izvor de inspira?ie pentru opera compozitoarei Mansi Barberis ?i a regizoarei Sorana Coroam? Stanca”. Realizat în colaborare cu Biblioteca Bucovinei ”I. G. Sbiera” Suceava ?i Colegiul de Art? ”Ciprian Porumbescu” din Suceava......[mai multe]

imagine

Filmul ”Brâncovencele”, prezentat la Suceava

Asocia?ia Italienilor Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz? salonul ”Brâncovencele”, în cadrul c?ruia va fi proiectat filmul cu acela?i nume, realizat de Anca Filoteanu....[mai multe]

imagine

Se apropie Confluen?e 2014

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT., cu sprijinul Casei de Cultur? a Studen?ilor Ia?i ?i a Prim?riei Municipiului Ia?i, organizeaz? cea ce-a VII-a edi?ie a Festivalului cultural interetnic ”Confluen?e”....[mai multe]

Ambasciata d’Italia Bucarest, Cancelleria Consolare - Cari elettori/cittadini, sono state indette per venerdi’ 19 dicembre 2014 le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero (Comit

Cari elettori/cittadini,
sono state indette per venerdi’ 19 dicembre 2014 le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero (Comites), gli organi che rappresentano i cittadini italiani residenti all'estero nei rapporti con gli Uffici consolari....[mai multe]

Pie?ele Italiei, adev?rate bijuterii arhitectonice

Membrii RO.AS.IT. au venit în num?r mare la sediul din strada Lipscani, cu ocazia primului eveniment al toamnei: a treia întâlnire cultural? cu Antonio Rizzo....[mai multe]

A murit Franco Ricobon

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. anun?? cu profund? triste?e trecerea în nefiin?? a lui Franco Ricobon, etnic italian din comuna Brezoi. Suntem al?turi de familia îndurerat?. Dumnezeu s?-l ierte!...[mai multe]

Recital extraordinar sus?inut de Uto Ughi ?i Bruno Canino la Bucure?ti

Deschiderea stagiunii camerale a Filarmonicii George Enescu a avut loc, pe 1 Octombrie, pe scena Ateneului Român, cu un recital extraordinar sus?inut de arti?ti italieni: violonistul Uto Ughi ?i pianistul Bruno Canino....[mai multe]

SEPTEMBRIE 2014

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz? cursuri de limb? ?i cultur? italian?

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz? cursuri de limb? ?i cultur? italian?, la sediul s?u din str. Lipscani nr.19, Bucure?ti....[mai multe]

RO.AS.IT., reprezentat? o important? conferin?? desf??urat? la Torino

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a avut reprezentant la Coferin?a ”Importan?a de a fi contemporani. Arta contemportan?: turism ?i apropiere cultural? între politicile publice ?i energia privat?”, organizat? pe 23 septembrie, la Torino, la sediul Funda?iei Sandretto Re Rebaudengo....[mai multe]

Seri culturale cu Antonio Rizzo: Piazze d’Italia (prima parte)

Sediul din strada Lipscani al RO.AS.IT. va g?zdui joi, 2 octombrie, de la ora 17:00, a treia întâlnire din ciclul “Seri culturale cu Antonio Rizzo”....[mai multe]

EUROPOLIS 2014: Tab?ra pentru tinerii etnici italieni, a ?asea edi?ie de poveste

Asocia?ia Italienilor din România- RO.AS.IT. a organizat, între 1 ?i 11 septembrie 2014, tab?ra pentru pentru copii ?i tineret de la Tulcea. Aflat la a 6-a edi?ie, acest proiect are scopul de a revigora comunitatea prin implicarea tinerilor. Pentru al treilea an, tab?ra a avut loc în Complexul turistic Europolis din Tulcea, la care au participat copii ai etnicilor italieni din diferite comunit??i locale din ?ar?, precum Brezoi, Bucure?ti, Suceava, Ia?i, Bac?u, Pite?ti ?i Greci....[mai multe]

”Di nuovo insieme” particip? la Zilele Bucure?tiului 2014

Prim?ria Municipiului Bucure?ti, prin creart – Centrul de Crea?ie, Art? ?i Tradi?ie, organizeaz? s?rb?toarea ora?ului, „Bucure?ti 555”, oferindu-le locuitorilor s?i ?i turi?tilor un program diversificat, în perioada 19-21 septembrie 2014....[mai multe]

imagine

Tab?ra Europolis 2014

Este în desf??urare tab?ra pentru copii ?i tineret Europolis 2014 (1-11 septembrie). Este deja al treilea an al taberei organizat? în acela?i loc – Complexul turistic Europolis (Tulcea) – la care particip? copii ai etnicilor din comunit??ile locale....[mai multe]

AUGUST 2014

imagine

Tab?r? sub semnul multiculturalit??ii la Costine?ti

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a fost reprezentat? de Alin Mezaroba la ?coala de Var?-Costine?ti (19-26 august 2014), organizat? de Ministerul Tineretului ?i Sportului sub semnul muticulturalit??ii....[mai multe]

imagine

ProEtnica 2014: ”Di nuovo insieme” i-a luat la dans pe spectatori

La Sighi?oara, s-a desf??urat cea de-a 12-a edi?ie a Festivalului Intercultural ProEtnica, organizat de Centrul Educational Interetnic pentru Tineret împreun? cu Municipiul Sighisoara ?i finan?at de Ministerul Culturii, Departamentul pentru Rela?ii Interetnice al Guvernului României....[mai multe]

ANUN? DE INCHIDERE - proiectului „TIC – Poarta spre cunoa?tere ?i eficien??”, cod SMIS 41108

ASOCIA?IA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT, cu sediul în Str. Petru Rare? Nr. 7, 720008 Suceava, jude?ul Suceava, anun?? public închiderea proiectului „TIC – Poarta spre cunoa?tere ?i eficien??”, cod SMIS 41108, proiect finan?at prin PROGRAMUL OPERA?IONAL SECTORIAL „CRE?TEREA COMPETITIVIT??II ECONOMICE”, Axa III „Tehnologia Informa?iei ?i Comunica?iilor pentru sectoarele privat ?i public...[mai multe]

IULIE 2014

Vizite în teritoriu

Doamna Ioana Grosaru a întreprins s?pt?mâna trecut? o serie de vizite în teritoriu, în Alexandria, Arad ?i Brezoi....[mai multe]

Liturghie cu requiem pentru Radu Coroam?

Miercuri, 16 iulie 2014, la ora 17.00, în Catedrala romano-catolic? Sf. Iosif din Bucure?ti se va oficia Sfânta Liturghie cu requiem pentru odihna sufletului r?posatului Radu Coroam?....[mai multe]

RO.AS.IT. va avea reprezentan?i în grupurile de lucru ale PDE

Andi Grosaru, secretarul general al Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., a participat la lucr?rile Consiliului PDE, desf??urat pe 9 iulie la Parlamentul European din Bruxelles....[mai multe]

?edin?a Comisiei de Cultur? a CMN

Membrii Comisiei de Cultur? a Consiliului Minorit??ilor Na?ionale s-au reunit ast?zi la Constan?a. Au fost prezen?i ambii subprefec?i, unul din partea turcilor, altul din partea t?tarilor, subsecretarul de stat Amet Aledin ?i reprezentan?i ai minorit??ilor turce, t?tare, ru?ilor lipoveni, grecilor, germanilor, rutenilor ?i macedonenilor, al?turi de Bârc? Constan?a, consilier DRI....[mai multe]

ANUN? DE ATRIBUIRE

ASOCIA?IA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT, cu sediul în Str. Petru Rare? Nr. 7, 720008 Suceava, jude?ul Suceava, anun?? public atribuirea contractului de furnizare echipamente IT ?i licen?e necesare din cadrul proiectului „TIC – Poarta spre cunoa?tere ?i eficien??” .......[mai multe]

IUNIE 2014

Festitalia, excelen?a prieteniei între România ?i Italia

Cu riscurile asumate de orice eveniment desf??urat în aer liber într-o a?a var? ploioas?, Festitalia a debutat pe 25 iunie în Parcul Her?str?u din Bucure?ti cu scopul de a prezenta “ce este mai bun din cultura ?i gastronomia italian?”....[mai multe]

Excursie la Tulcea

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz? o excursie la Tulcea, în perioada 7-11 septembrie 2014....[mai multe]

imagine

Energie pozitiv? de la “Filonul sacru”

Expozi?ia de pictur? pe sticl? a Mihaelei Mateescu Profiriu, desf??urat? ieri, la Palatul Parlamentului din Bucure?ti, a reprezentat un moment de emo?ie profund? atât pentru artist?, cât ?i pentru numero?ii vizitatori....[mai multe]

Expozi?ie dedicat? Italiei la Palatul Parlamentului

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz?, la data de 12 iunie 2014, ora 15.00, la Palatul Parlamentului din Bucure?ti, expozi?ia de icoane pe sticl? “Filonul sacru”, a pictori?ei Mihaela Mateescu Profiriu....[mai multe]

Dou? emisiuni despre RO.AS.IT. la TVR

Emisiunea "Europolis", difuzat? de TVR1 pe 3 iunie 2014, a avut-o printre invita?i pe Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT. Cu acest prilej, doamna Grosaru a transmis ur?rile sale de bine pentru italienii care s?rb?toriser? cu numai o zi înainte Ziua Na?ional?....[mai multe]

La mul?i ani, Italia!

Cu ocazia Zilei Na?ionale, Asocia?ia Italienilor din România - RO.AS.IT. transmite italienilor de pretutindeni cele mai alese gânduri de bine. LA MUL?I ANI, ITALIA!"...[mai multe]

MAI 2014

imagine

Seri culturale cu Antonio Rizzo: I borghi d'Italia

Sediul din strada Lipscani al Asocia?iei Italienilor din România - RO.AS.IT. va g?zduit joi, 5 iunie 2014, de la ora 17.30, a doua întâlnire din ciclul "Seri culturale cu Antonio Rizzo"....[mai multe]

ANUN?! Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz? o selec?ie pentru formarea unui ansamblu de dans

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz? o selec?ie dedicat? copiilor cu vârsta între 10 ?i12 ani pentru formarea ansamblului de dans "Allodolla" care s? reprezinte asocia?ia la evenimentele culturale interne ?i interna?ionale. Doritorii sunt ruga?i s? ne contacteze la telefon 0372 772 459 sau pe email: ufficio@roasit.ro ...[mai multe]

imagine

RO.AS.IT. la Cupa Interetnic? Bucovina, edi?ia a-XI-a

Suceava a g?zduit, în perioada 2-4 mai, cea de-a XI-a edi?ie a Cupei Interetnice Bucovina....[mai multe]

imagine

RO.AS.IT. a participat la Ziua Europei

Ziua Europei, 9 Mai, marcheaz? încheierea celui de-al Doilea R?zboi Mondial ?i victoria împotriva fascismului ?i nazismului. Ea reprezint? pentru europeni o s?rb?toare anual? a p?cii ?i unit??ii. De asemenea, la 9 Mai 1950, Robert Schuman, ministrul de externe francez, a dat citire documentului care avea s? r?m?n? înscris în istorie cu numele de Declara?ia Schuman....[mai multe]

APRILIE 2014

Seri italiene cu Antonio Rizzo

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. inaugureaz? pe 8 mai, de la ora 17:30, la sediul din strada Lipscani, seria de întâlniri culturale interactive desf??urate sub genericul “Seri italiene cu Antonio Rizzo”....[mai multe]

RO.AS.IT. continu? demersurile pentru aderarea la Partidul Democrat European

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. continu? demersurile pentru aderarea la Partidul Democrat European, pentru a duce la un alt nivel colaborarea ini?iat? la 16 noiembrie 2012, prin semnarea acordului de parteneriat....[mai multe]

RO.AS.IT. particip? la manifest?rile dedicate Zilei Europei

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. particip? la evenimentul organizat de Prim?ria Muncipiului Bucure?ti pe 11 mai 2014, în Parcul Ci?migiu, în cadrul manifest?rilor prilejuite de Ziua Europei....[mai multe]

imagine

Pa?te Fericit!

Asocia?ia Italienilor din România - RO.AS.IT. v? dore?te ca Sfânta S?rb?toare a Învierii Domnului s? v? aduc? gânduri senine, s?n?tate ?i lini?te!
Sfinte Pa?ti cu bucurie!...[mai multe]

Al Bano concerteaz? la Sala Palatului, acompaniat de orchestra simfonic?

Al Bano, artistul cunoscut ?i apreciat pentru calit??ile vocale inconfundabile, ce confer? muzicii italiene o savoare aparte, revine pe 7 mai la Sala Palatului din Bucure?ti cu un nou concert. Fa?? de apari?iile anterioare pe scenele din România, show-ul din acest an va beneficia de un plus de vitalitate, armonie ?i calitate sonor?. La ini?iativa organizatorilor, Al Bano a acceptat onorat ?i f?r? nicio ezitare provocarea de a concerta al?turi de membrii profesioni?ti ai orchestrei Alexander Simphony Orchestra....[mai multe]

imagine

Portret de familie pe note muzicale

Salonul “Portret de familie”, desf??urat pe 11 aprilie la sediul RO.AS.IT., s-a bucurat de o asisten?? numeroas?. Cei care au dat curs invita?iei noastre au fost martorii unui eveniment cultural deosebit, în care muzica clasic? a de?inut rolul principal, gra?ie prezen?ei tenorului Antonio Furnari, doamnelor profesoare Lucica Nicolae ?i Olga Babadjan, domnului profesor Adrian Runceanu, dar ?i talentatei eleve Teodora Tudosa, care au sus?inut un veritabil concert de muzic? clasic?....[mai multe]

Artista pop Maria Nazionale vine in premiera in Romania

Maria Nazionale, una dintre cele mai indragite artiste pop din Italia, va ajunge pentru prima data in Romania si va sustine doua concerte de exceptie: 13 mai – Bucuresti – Sala Palatului si 15 mai – Cluj-Napoca – Sala Sporturilor “Horia Demian”....[mai multe]

imagine

Salonul de Pa?te “Portret de familie”

Vineri, 11 aprilie 2014, de la ora 17, sediul din strada Lipscani al Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT. va g?zdui Salonul de Pa?te, intitulat “Portret de familie”....[mai multe]

MARTIE 2014

Sorin Vals, noul lider al comunit??ii din comuna Greci

Comunitatea etnicilor italieni din comuna Greci s-a adunat sâmb?t?, 29 martie, la biserica catolic? Sfânta Lucia ?i a ales un nou lider....[mai multe]

Un col? de Italie în inima Bucure?tiului, de Ziua Europei

Centrul de Informare al Prim?riei Muncipiului Bucure?ti organizeaz?, pe 11 mai 2014, în parcul Ci?migiu din Bucure?ti, o serie de evenimente cultural-artistice dedicate Zilei Europei....[mai multe]

Parteneriat ICE Bucarest -RO.AS.IT. pentru Festivalul Italian

Doamna Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., a avut, ieri, o întâlnire cu domnul Luca Gentile, directorul Institutului italian de Comer? Exterior la Bucure?ti....[mai multe]

Salonul de carte ?i muzic? Bucure?ti 2014

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. particip?, în perioada 19-23 martie, la Salonul de carte ?i muzic? Bucure?ti, organizat la Palatul Na?ional al Copiilor de Amplus International, în parteneriat cu Departamentul pentru Rela?ii Interetnice ?i cu concursul Prim?riei sectorului 4....[mai multe]

imagine

Veselie ?i mister vene?ian la Petrecerea de carnaval

Muzeul ??ranului Român a g?zduit vineri, 7 martie, Petrecerea de carnaval organizat? de Institutul Italian de Cultur? în parteneriat cu Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT., ?coala Italian? Aldo Moro ?i Parada România....[mai multe]

imagine

Andi Grosaru a votat adoptarea Manifestului PDE

Domnul Andi Grosaru, secretarul general al Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., a participat, pe 28 februarie, la Consiliul Partidului Democrat European (PDE), prilej cu care a fost adoptat Manifestul acestei grup?ri. La eveniment au mai participat membri din Italia, Fran?a, Slovacia, Cipru, ?ara Bascilor, San Marino ?i Insulele Canare, precum ?i oaspe?i din Cehia ?i Portugalia....[mai multe]

FEBRUARIE 2014

Andi Grosaru particip? la Consiliul Partidului Democrat European

Domnul Andi Grosaru, secretarul general al Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., va participa la Consiliul Partidului Democrat European (PDE), care se va desf??ura vineri, 28 februarie, la Bruxelles....[mai multe]

A murit "tanti Nora", centenara din Brezoi

Asocia?ia Italienilor din România - RO.AS.IT. î?i exprim? sincerele regrete pentru trecerea în nefiin??, la vârsta de 100 de ani, a Aurorei Riccobon....[mai multe]

Criteriile stabilite la nivelul Liceului "Dante Alighieri" pentru înscrierea în clasa 0 ?i clasa I

Criteriile generale de departajare conforme Metodologiei privind înscrierea copiilor în clasa pregatitoare ?i în clasa I pentru anul scolar 2012-2013 ......[mai multe]

Ioana Grosaru este noul pre?edinte al Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT.

Doamna Ioana Grosaru este noul pre?edinte al Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., fiind aleas? cu unanimitate de voturi în cadrul Conferin?ei Na?ionale Extraordinare desf??urat? duminic?, 16 februarie 2014, la sediul din strada Lipscani nr. 19....[mai multe]

Candidatii care si-au depus candidaturile conform art. 19 alin. 6) si 7) din Regulamentul de Aplicare a Statutului

Candidaturile pentru functiile in cadrul ASOCIATIEI ITALIENILOR DIN ROMANIA RO.AS.IT...[mai multe]

În lumina prevederilor Statutului Asocia?iei Italienilor din România RO.AS.IT. cât ?i a Regulamentului de aplicare a statutului ....

În lumina prevederilor Statutului Asocia?iei Italienilor din România RO.AS.IT. cât ?i a Regulamentului de aplicare a statutului coroborat cu prevederile O.G. 26/2000 cu privire la asocia?ii ?i funda?ii, s-a hot?rât convocarea membrilor activi ai asocia?iei cu prilejul Conferin?ei Na?ionale. ...[mai multe]

Deputatul Mircea Grosaru va fi înmormântat joi la Suceava

Trupul neînsufle?it al deputatului Mircea Grosaru va fi depus ast?zi, la capela bisericii Mir?u? (Sf. Gheorghe) din Suceava. Înmormântarea va avea loc joi, 6 februarie, la prânz, în cimitirul Pacea, din Suceava. Dumnezeu s?-l ierte!...[mai multe]

IANUARIE 2014

imagine

Povestiri emo?ionante cu ?i despre Sorana Coroam? Stanca

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a organizat, vineri, 24 ianuarie 2014, Salonul comemorativ “Cu ?i despre Sorana Coroam? Stanca”. Evenimentul a fost deschis de doamna Ioana Grosaru, vicepre?edintele RO.AS.IT., care a rememorat episodul primei întâlniri cu marea doamn? a culturii române?ti....[mai multe]

Salonul "Cu ?i despre Sorana Coroam? Stanca", prezentat pe RRI

Radio România Interna?ional a dedicat o emisiune prezent?rii Salonului “Cu ?i despre Sorana Coroam? Stanca”. Cu acest prilej, postul de radio a realizat un interviu cu doamna Ioana Grosaru.....[mai multe]

Salon comemorativ “Cu ?i despre Sorana Coroam? Stanca”

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz? vineri, 24 ianuarie 2014, salonul comemorativ “Cu ?i despre Sorana Coroam? Stanca”....[mai multe]

A murit Palmiro Stella

Asocia?ia Italienilor din România - RO.AS.IT. anun?? cu regret trecerea în nefiin?? a domnului Palmiro Stella, un membru activ al comunit??ii etnicilor italieni. Dumnezeu s?-l odihneasca în pace!...[mai multe]

imagine

Liturghie în memoria Soranei Coroam? Stanca

La catedrala Sfântul Iosif din Bucure?ti a fost oficiat?, ast?zi, o liturghie în memoria regretatei Sorana Coroam? Stanca, de la moartea c?reia au trecut 7 ani....[mai multe]

DECEMBRIE 2013

imagine

Expozi?ia “Confluen?e plastice româno-italiene” este deschis? publicului

La sediul din strada Lipscani al RO.AS.IT. a avut loc vernisajul expozi?iei “Confluen?e plastice româno-italiene”, o expozi?ie care reune?te picturi ale italianului Antonio Rizzo ?i ale prietenilor s?i români de la ?coala de Art? Bucure?ti....[mai multe]

imagine

Pre?edintele Senatului Italiei, în vizit? la Camera Deputa?ilor

Domnul Pietro Grasso, pre?edintele Senatului Italiei, a vizitat Palatul Parlamentului din Bucure?ti, având o întrevedere cu domnul Valeriu Zgonea, pre?edintele Camerei Deputa?ilor. ...[mai multe]

Mesaj 1 Decembrie

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Asocia?ia Italienilor din România - RO.AS.IT. ureaz? românilor de pretutindeni ?i italienilor care tr?iesc pe teritoriul României s?n?tate, fericire ?i prosperitate!...[mai multe]

NOIEMBRIE 2013

imagine

Confluen?e plastice româno – italiene: Antonio Rizzo ?i invita?ii s?i

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. g?zduie?te, în perioada 11 decembrie 2013 – 11 ianuarie 2014, expozi?ia de pictur? “Confluen?e plastice româno – italiene: Antonio Rizzo ?i invita?ii s?i”....[mai multe]

Mihai Niculi?? lanseaz? “Poz? de nunt?” la Gaudeamus 2013

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. particip? ?i în acest an la Târgul Interna?ional “Gaudeamus” – Carte de Înv???tur?....[mai multe]

Filiala din Bac?u reprezint? RO.AS.IT. la „Seara minorit??ilor”

Consiliul Jude?ean Bac?u organizeaz?, în zilele de 10 ?i 11 decembrie, o serie de evenimente dedicate minorit??ilor na?ionale, reunite sub genericul „Seara minorit??ilor”. Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. va fi reprezentat? la eveniment de membrii filialei Bac?u....[mai multe]

Discursul deputatului Mircea Grosaru cu ocazia conferintei interna?ionale “Minorit??ile na?ionale în strategia european?. Studiu de caz: italienii din România”

“Este o mare onoare pentru Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. s? g?zduiasc? un asemenea eveniment, la care particip? nume importante din via?a politic? ?i cultural? european?, c?rora le mul?umesc pentru prezen??.”...[mai multe]

La mul?i ani, Angela Tomaselli!

....[mai multe]

La multi ani, Dana Ionita!

"La multi ani fericiti cu multe impliniri", din partea Asociatiei Italienilor din Romania - RO.AS.IT....[mai multe]

OCTOMBRIE 2013

imagine

Minorit??ile na?ionale în strategie european?. Studiu de caz: italienii din România

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz?, în parteneriat cu Institutul Democra?ilor Europeni ?i cu Departamentul pentru Rela?ii Interetnice, Conferin?a interna?ional? „Minorit??ile na?ionale în strategia european?. Studiu de caz: italienii din România”. Evenimentul va avea loc pe 5 noiembrie 2013 la Palatul Parlamentului (Sala „Drepturilor omului”), cu participarea unor înalte oficialit??i din ?ar? ?i din str?in?tate, printre care: Excelen?a Sa Diego Brasioli, ambasadorul Italiei la Bucure?ti(care va fi prezent începând cu ora 16:45), dna Sandra Scurti, consulul Italiei la Bucure?ti, dl Varujan Pambuccian, liderul Grupului parlamentar al minorit??ilor na?ionale din Parlamentul României, dl Luca Bader, CEO al Institutului Democra?ilor Europeni, dl François Pauli, membru al Consiliului Director al Institutului Democra?ilor Europeni. Lucr?rile vor fi moderate de dna Katalin Eniko Lacziko, secretar de stat la Departamentul pentru Rela?ii Interetnice din cadrul Guvernului României. ...[mai multe]

imagine

Tab?r? interetnic? la Poiana Bra?ov

Reprezentan?i ai 7 etnii din România au participat între 30 septembrie ?i 5 octombrie la cea de-a cincea edi?ie a taberei Metamorfoze, organizat? anul acesta la Poiana Bra?ov de c?tre Alumnus – Club pentru UNESCO. Din partea Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT. a fost prezent Manuel Andrei Lupu....[mai multe]

imagine

Confluen?e 2013 cu zece ansambluri de dans ale minorit??ilor na?ionale

În perioada 11-14 octombrie 2013, Asocia?ia Italienilor din România -RO.AS.IT., în parteneriat cu Casa de Cultur? a Studen?ilor- Ia?i, a organizat Festivalul Interetnic intitulat “CONFLUEN?E 2013”, cu sprijinul financiar al DRI....[mai multe]

Mesajul Directorului General al Biroului Na?iunilor Unite de la Geneva

Domnul Kassym-Jomart Tokayev, Directorul General al Biroului Na?iunilor Unite la Geneva, nu a putut fi prezent personal la vernisajul expozi?iei “De la emigrare la integrare”. A fost reprezentat de doamna Charlotte L. Warakaulle, ?eful Departamentului pentru Afaceri Politice ?i Parteneriate, care a ?i luat cuvântul......[mai multe]

“De la emigrare la integrare”, peste 500 de vizitatori în primele trei zile la Geneva

Expozi?ia “De la emigrare la integrare”, organizat? de RO.AS.IT. cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Rela?ii Interetnice din cadrul Guvernului României, a atras înc? din primele zile un num?r mare de vizitatori....[mai multe]

Mai sunt zece zile pân? la Festivalul “Confluen?e 2013?

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz?, la Ia?i, în perioada 11-14 octombrie 2013, o nou? edi?ie a Festivalului Interetnic “Confluen?e”....[mai multe]

SEPTEMBRIE 2013

imagine

Tab?r? cu jocuri, excursii ?i degustare de pr?jituri

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a organizat, în perioada 2-12 septembrie 2013, la Tulcea, o tab?r? la care au participat copii ai etnicilor italieni din mai multe zone ale ??rii....[mai multe]

“De la emigrare la integrare” prezint? o sec?iune nou? la Geneva

A?a cum v-am informat, expozi?ia “De la emigrare la integrare” ajunge în aceast? lun? la Geneva. Vernisajul va avea loc pe 23 septembrie, la Palatul Na?iunilor Unite, panourile ?i tablourile cu fotografii-document urmând a fi expuse pân? la data de 11 octombrie....[mai multe]

imagine

Spectacolul RO.AS.IT. a avut audien?? însemnat? la FESTITALIA

Spectacolul pus în scen? de Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. în cadrul FESTITALIA s-a bucurat de o audien?? numeroas?. Scaunele plasate de organizatori în fa?a scenei din Parcul Her?str?u (zona Pesc?ru?) au fost ocupate în totalitate de iubitori ai cântecului ?i dansului italiene?ti...[mai multe]

imagine

FESTITALIA: Un pic din Italia în Bucure?ti

Institutul Italian de Cultur? „Vito Grasso” organizeaz?, în parcul Her?str?u din Bucure?ti (Zona Pesc?ru?), între 12 ?i 18 septembrie, un festival „mai altfel”. Este vorba despre Festitalia, un eveniment care are „misiunea” de a promova cultura ?i produsele tradi?ionale din Peninsul? într-o manier? lipsit? de formalisme, în care grani?ele imaginare dispar, iar participan?ii, indiferent de etnie, simt ?i petrec italiene?te....[mai multe]

AUGUST 2013

Tab?ra multicultural? la P?dureni

Reprezentan?i ai zece etnii din România au participat la prima edi?ie a Taberei Multiculturale Na?ionale P?dureni, între 21 ?i 27 august 2013, în organizarea Direc?iei Jude?ene de Sport ?i Tineret Covasna ?i a Asocia?iei de Tineret ECOU. Din partea Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT. au fost prezen?i Roxana ?i Diana-Maria Dell’Agnollo, Alin Mezaroba ?i Mircea Pezamosca....[mai multe]

imagine

RO.AS.IT. a fost la "Salonul de Carte, Presă şi Muzică"

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. a fost prezentă, între 13 şi 16 august, la "Salonul de Carte, Presă şi Muzică".....[mai multe]

imagine

"Di nuovo insieme" reprezinta RO.AS.IT. la ProEtnica 2013

Sighişoara va găzdui, în perioada 29 august − 1 septembrie, ediţia a XI-a a Festivalului Intercultural ProEtnica. Asociaţia Italienilor din România − RO.AS.IT. va fi reprezentată pe scenă de ansamblul de dansuri tradiţionale "Di nuovo insieme", coordonat de profesorul coregraf Petre Şuşu....[mai multe]

La mulţi ani Orlanda Solari!

Cu ocazia zilei de naştere, Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. îi urează "La mulţi ani" doamnei Orlanda Solari ?îâ??...[mai multe]

Excursie la Tulcea

Asociaţia Italienilor din România − RO.AS.IT. organizează, în perioada 8−12 septembrie 2013, excursie la Tulcea....[mai multe]

Salonul de Carte, Presă şi Muzică, ediţia a IV-a

Asociaţia Italienilor din România − RO.AS.IT. participă la cea de-a IV-a ediţie a Salonului de Carte, Presă şi Muzică. Evenimentul este găzduit de "Casino Sinaia", în perioada 13-16 august 2013.
...[mai multe]

IULIE 2013

imagine

Vizită de documentare în Croaţia

La începutul lunii iulie, reprezentanţii Comisiei de Cultură şi învăţământ din cadrul Consiliului Minorităţilor Naţionale au efectuat o vizită de documentare în Croaţia. Acţiunea a fost întreprinsă la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României şi a deputatului minorităţii croate, domnul Mihai Radan....[mai multe]

La mulţi ani Luisa Natividad Murariu

Cu ocazia zilei de naştere, Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. îi urează "La mulţi ani" doamnei Luisa Natividad Murariu, un membru şi colaborator activ....[mai multe]

RO.AS.IT. prezintă expoziţia "Teluric"

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. a organizat astăzi, de la ora 13:30, vernisajul expoziţiei de pictură mixtă "Teluric", a artistului Ion Nedelcu. Cu acest prilej, sediul din strada Lipscani al RO.AS.IT. a avut oaspeţi de seamă. Alături de parlamentari şi de prieteni ai artistului, tabolurile au fost admirate de o delegaţie de italieni din Trento, condusă de consulul Maurizio Passerotti....[mai multe]

La multi ani, Gabriela Tarabega!

Cu prilejul zilei de nastere, colectivul si prietenii Asociatiei Italienilor din Romania - RO.AS.IT. ii ureaza doamnei Gabriela Tarabega sanatate, putere de munca si cat mai multe bucurii....[mai multe]

Veste bună pentru studenţii cu origini italiene

Avem o veste bună pentru studenţii cu origini italiene de la Facultatea de Limbi şi Literaturi străine Bucureşti!...[mai multe]

Emisiune dedicată minorităţii italiene din România

Ediţia din 3 iulie a emisiunii "Convieţuiri" a fost dedicat de TVR minorităţii italiene din România. În studioul televiziunii publice au fost reprezentanţii Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT., dar şi invitaţi speciali, români celebri cu origini italiene. A fost o emisiune ieşită din tipar, care a avut formatul unui spectacol de sâmbătă seara, pentru că aşa sunt italienii: le place să râdă, să cânte şi să danseze.
...[mai multe]

Primăria Municipiului Bucureşti a apreciat prestaţia ansamblului "Siamo di nuovo insieme"

Primăria Municipiului Bucureşti şi-a exprimat aprecierea faţă de prestaţia avută de ansamblul de dansuri "Siamo di nuovo insieme" la Festivalul Internaţional de Folclor "Muzici şi Tradiţii în Cişmigiu"....[mai multe]

Italia şi România: relaţii, convergenţe, contraste

Deputatul Mircea Grosaru, preşedintele Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT. şi reprezentantul minorităţii italiene în Parlamentul României, a fost invitat la Seminarul de studii istorice "Italia şi România între secolele al XIX-lea şi al XX-lea: relaţii, convergenţe, contraste”, desfăşurat pe 28 iunie la Universitatea Bucureşti (prima parte) şi la Institutul Italian de Cultură ”Vito Grasso” (a doua parte).
...[mai multe]

IUNIE 2013

Expoziţia "De la emigrare la integrare" va fi itinerată la Geneva

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. a fost invitată de către Delegaţia Permanentă a Consiliului Europei să verniseze, la Geneva, expoziţia "De la emigrare la integrare". Expoziţia va fi găzduită de Palatul Naţiunilor în perioada 23 septembrie - 11 octombrie 2013....[mai multe]

imagine

Şedinţă de Guvern inedită la Liceul "Dante Alighieri"

Pe 1 iunie, elevii clasei a 7-a A de la Liceul "Dante Alighieri" au fost invitaţi la Guvern, unde au jucat, pentru câteva minute, rolul miniştrilor, chiar la masa unde se ţin şedinţele conduse de premierul Victor Ponta. Copiii s-au gândit să întoarcă gestul şi au trimis scrisori membrilor Executivului, pe care i-au invitat la liceul din Sectorul 3. Doi dintre aceştia, ministrul Justiţiei şi ministrul Educaţiei, au răspuns afirmativ şi s-au întâlnit din nou cu elevii....[mai multe]

imagine

Mircea Grosaru: RO.AS.IT. a investit în tineret, în ceea ce va fi

Deputatul Mircea Grosaru, preşedintele Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT., a participat, alături de Excelenţa Sa Diego Brasioli, ambasadorul Italiei la Bucureşti, la emisiunea "Investiţi în România", transmisă pe TVR Internaţional la data de 5 iunie. Emisiunea a avut ca temă proiectele sociale ale oamenilor de afaceri italieni din ţara noastră....[mai multe]

Consultări cu organizaţiile CMN

Ministerul Afacerilor Externe organizează miercuri, 12 iunie, de la ora 09:30, seminarul cu tema "Priorităţi în aplicarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare" - consultări cu organizaţiile Consiliului Minorităţilor Naţionale....[mai multe]

MAI 2013

Spectacole dedicate Zilei Italiei

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. a organizat, la Tulcea şi în comuna Greci, două spectacole dedicate Zilei Republicii Italia, care va fi celebrată pe data de 2 iunie.
Spectacolele au fost puse în scenă în cadrul proiectului "De la emigrare la integrare", care a inclus şi expoziţia cu acelaşi nume, vernisată sâmbătă, 25 mai, la Casa Avramide, sediul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Cu acest prilej, a fost prezentată cartea-album "Italienii din România. O istorie în imagini", scrisă de Ioana Grosaru şi Gabriela Tarabega....[mai multe]

imagine

Pino îi învaţă italiană pe îngeri

Giuseppe Specchio (Pino), preşedintele de onoare al Asociaţiei Italienilor din România − RO.AS.IT., s-a stins din viaţă la Suceava, la o vârstă venerabilă. A fost alături de noi încă de la înfiinţarea asociaţiei, din 1992, implicându-se în numeroase activităţi, precum organizarea cursurilor de limbă italiană....[mai multe]

imagine

Expoziţia "De la emigrare la integrare" ajunge la Tulcea

Asociaţia Italienilor din România − RO.AS.IT. se întoarce la Tulcea pentru un dublu eveniment cultural-artistic susţinut financiar de Ministerul Culturii. Este vorba despre expoziţia şi spectacolul cu tema "De la emigrare la integrare", care vor avea loc sâmbătă, 25 mai. O zi mai târziu, de la ora 13.30, spectacolul va fi pus în scenă şi pentru locuitorii comunei Greci....[mai multe]

imagine

RO.AS.IT. participă la ONGFest

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. vă aşteaptă la ONGFest, între 17 şi 19 mai 2013, în Parcul Tineretului (intrarea Bd. Cantemir-Sincai) din Bucureşti....[mai multe]

imagine

O nouă expoziţie de pictură

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. organizează, la sediul din strada Lipscani nr. 19, o expoziţie de pictură cu opere ale artiştilor Alina Rădulescu şi Antonio Rizzo....[mai multe]

imagine

Paste Fericit!

Cu ocazia Sărbătorii Învierii Domnului, Asociaţia Italienilor din România _ RO.AS.IT. vă urează Paşte fericit....[mai multe]

APRILIE 2013

imagine

Eveniment cu oaspeţi de seamă la Râmnicu Vâlcea

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. a lansat, la Râmnicu Vâlcea, cartea-album "Italienii din România. O istorie în imagini". Evenimentul s-a desfăşurat în Sala Foaier a teatrului "Anton Pann", în cadrul reprezentat de expoziţia de fotografii-document cu acelaşi nume....[mai multe]

imagine

Expoziţie şi lansare de carte la Râmnicu Vâlcea

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. organizează la Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea şi Teatrul "Anton Pann", expoziţia şi lansarea cărţii-album cu acelaşi nume "Italienii din România. O istorie în imagini"....[mai multe]

Preselecţia copiilor preşcolari la Liceul Teoretic "Dante Alighieri"

Comisia pentru învăţământ a Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT. a stabilit criteriile de selecţie a copiilor preşcolari pentru înscrierea în clasa pregătitoare sau clasa I cu predarea limbii materne italiene, la Liceul Teoretic "Dante Aligheri".
...[mai multe]

MARTIE 2013

imagine

Paste Fericit!

Cu ocazia Sărbătorii Învierii Domnului, Asociaţia Italienilor din România _ RO.AS.IT. vă urează Paşte fericit....[mai multe]

imagine

Ambasadorul Diego Brasioli a fost prezent la Salonul de muzică şi artă aplicată

La sediul din strada Lipscani al Asociaţiei Italienilor-RO.AS.IT. s-a desfăşurat Salonul de muzică şi artă aplicată, care a reunit trei artişti de excepţie: pictoriţa Angela Tomasseli, soprana Irina Ionescu şi pianista Adriana De Serio. Evenimentul a fost onorat de prezenţa Excelenţei Sale Diego Brasioli, ambasadorul Italiei la Bucureşti....[mai multe]

Comisia de cultură, culte şi mass-media a CMN se reuneşte la Constanţa

Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa va găzdui pe 22 martie, între orele 16.00 şi 17.00, şedinţa Comisiei pentru cultură, culte şi mass media a Consiliului Minorităţilor Naţionale. Membrii comisiei sunt invitaţi, apoi, la festivalul "Primăvara comunitară" (22-23 martie), organizat de Uniunea Democrată Turcă din România....[mai multe]

imagine

Salon de muzică şi artă aplicată

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. vă invită pe 28 martie, de la ora 17.30, la un salon de muzică şi artă aplicată. La sediul din strada Lipscani nr. 19, vor fi expuse lucrări ale artistei Angela Tomaselli, momentul muzical fiind susţinut de prof. dr. Adriana de Serio (la pian) şi de soprana Irina Ionescu....[mai multe]

RO.AS.IT. participă la Salonul de carte, presă şi muzică 2013

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. vă aşteaptă, în perioada 13-17 martie 2013, la standul propriu de la Salonul de carte, presă şi muzică Bucureşti. ...[mai multe]

imagine

Şedinţă a Comisiei pentru Legislaţie şi Administraţie Publică din cadrul D.R.I.

Sediul din strada Lipscani a Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT. a găzduit, pe 11 martie 2013, şedinţa Comisiei pentru Legislaţie şi Administraţie Publică din cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice (D.R.I.)....[mai multe]

O delegaţie CEDI se întâlneşte cu reprezentanţii minorităţilor naţionale

O delegaţie a Comisiei Europene contra Discriminării şi Intoleranţei (CEDI) se va întâlni, pe 4 martie, la Grand Hotel Continental din Bucureşti, cu reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din România....[mai multe]

FEBRUARIE 2013

imagine

Carnaval cu măşti veneţiene si preparate tradiţionale de la RO.AS.IT.

Măştile veneţiene expuse de RO.AS.IT. au fost la mare căutare la petrecerea de carnaval organizată de Institutul Italian de Cultură "Vito Grasso", în parteneriat cu Asociaţia Italienilor din România....[mai multe]

Plenul CMN, convocat pentru 11 februarie

Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României a anunţat că luni, 11 februarie, în sala de şedinţe a Grupului UDMR din Camera Deputaţilor, vor avea loc lucrările plenului Consiliului Minorităţilor Naţionale (CMN)....[mai multe]

imagine

Vă aşteptăm la petrecerea de carnaval.

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. vă aşteaptă la petrecerea de carnaval care va avea loc joi, 21 februarie, de la ora 19.00, în Sala Foaier a Muzeului Naţional al Ţăranului Român....[mai multe]

imagine

Părintele Pal a fost condus pe ultimul drum

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. a depus o coroană de flori la mormântul celui care a fost părintele Vicenţiu Pal, preotul bisericii catolice din comuna Greci, decedat din cauza unei boli necruţătoare....[mai multe]

IANUARIE 2013

Diplomă de onoare pentru ambasadorul Mario Cospito

Conducerea Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT. a participat la recepţia oferită de Ambasada Italiei cu ocazia încheierii mandatului Excelenţei Sale Mario Cospito....[mai multe]

DECEMBRIE 2012

imagine

Crăciun fericit şi un an 2013 cu cât mai multe împliniri!

....[mai multe]

Mesaj de la organizatorii Târgului "Gaudeamus"

"Ne face o deosebită plăcere să vă multumim şi să vă felicităm pentru colaborarea şi profesionalismul cu care v-aţi implicat în desfăşurarea Târgului Internaţional GAUDEAMUS - Carte de învăţătură, ediţia a 19-a, eveniment organizat de Radio România ...[mai multe]

imagine

Mesaj de la Partidul Democrat European

Partidul Democrat European i-a mulţumit deputatului Mircea Grosaru pentru participarea la cel de-al V-lea Congres: ...[mai multe]

imagine

Mircea Grosaru a primit noul mandat de deputat

Astăzi, 14 decembrie, a avut loc ceremonia în cadrul căreia membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale au primit noile mandate de deputat. ...[mai multe]

imagine

Mircea Grosaru a obţinut un nou mandat de deputat

Potrivit ultimelor rezultate date publicităţii de Biroul Electoral Central, preşedintele Asociaţiei Italienilor din România-RO.AS.IT., Mircea Grosaru, a obţinut 7.943 de voturi pe 9 decembrie. Pragul electoral a fost depăşit....[mai multe]

Mergeţi la vot!

Îi îndemnăm pe membrii şi simpatizanţii Asociaţiei Italienilor din România-RO.AS.IT. (şi nu numai) să meargă la vot pe 9 decembrie şi să voteze candidatul din partea minorităţii italiene pentru Camera Deputaţilor....[mai multe]

Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, Asociatia Italienilor din Romania RO.AS.IT. transmite tuturor etnicilor italieni si romanilor de pretutindeni un sincer La multi ani !

...[mai multe]

NOIEMBRIE 2012

Momente de referinţă în activitatea RO.AS.IT.

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. a avut o prezenţă importantă la ediţia din acest an a Târgului internaţional de carte "Gaudeamus". În spaţiul caffetteriei amenajate de bucătarul Pierluigi Maniero s-au desfăşurat mai multe evenimente care au reprezentat tot atâtea momente de referinţă în activitatea asociaţiei....[mai multe]

imagine

RO.AS.IT. a semnat un protocol de colaborare cu PDE şi IDE

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. a încheiat, astăzi, un protocol de colaborare cu Partidul Democrat European (PDE) si cu Institutul Democraţilor Europeni (IDE)....[mai multe]

Târgul de carte Gaudeamus 2012

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. participă şi anul acesta la Târgul de carte Gaudeamus ce va avea loc în perioada 21-25 noiembrie la Romexpo, Pavilionul Central....[mai multe]

imagine

Artiştii Adrian Păduraru şi Dan Ardelean au devenit membri RO.AS.IT.

Asociaţia Italienilor din România a organizat, pe 7 octombrie, spectacolul aniversar "Declaraţie de... iubire". Membrii şi simpatizanţii care au umplut salonul "Soroana Coroamă Stanca" al sediului din Lipscani au asistat la momente artistice de excepţie puse în scenă de actorul Adrian Păduraru, muzicianul Dan Ardelean şi tenorul Antonio Furnari....[mai multe]

Preşedintele RO.AS.IT. s-a întâlnit cu preşedintele Parlamentului European

Deputatul Mircea Grosaru, preşedintele Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT., a participat la întrevederile pe care domnul Martin Schulz, preşedintele Parlamentului European, le-a avut cu reprezentanţii grupurilor parlamentare din Parlamentul României şi cu membrii Comisiei pentru Afaceri Europene a Camerei Deputaţilor....[mai multe]

OCTOMBRIE 2012

imagine

20 de ani de RO.AS.IT., sărbătoriţi la Suceava şi la Bucureşti

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. celebrează împlinirea a 20 de activitate printr-un spectacol organizat vineri, 2 noiembrie, de la ora 16:00, la Iulius Mall din Suceava....[mai multe]

A N U N T

Asociatia Italienilor din Romania- RO.AS.IT., in conformitate cu art.26, alin(2) din Legea nr.334/2006, anunta desemnarea ca mandatar financiar pentru alegerile din 9 decembrie 2012 pentru Camera Deputatilor si Senat a doamnei Haliuc Viorica....[mai multe]

Etno Rustica la Palatul Naţional al Copiilor

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. vă aşteaptă între 25 şi 28 octombrie la standul amenajat la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, cu prilejul Expoziţiei "Etno rustica"....[mai multe]

Comunicat RO.AS.IT.

Ca urmare a aplicării art.19, alin.(12) din Regulamentului de aplicare a Statutului RO.AS.IT. candidaturile la funcţia de deputat au fost înregistrate la secretariatul RO.AS.IT. până la data de 1 iun. 2012. Analizând candidatura, Comitetul director al RO.AS.IT., a admis cererea depusă de către Domnul Mircea GROSARU pentru alegerile parlamentare din data de 9 dec. 2012, pentru un mandat de deputat, apreciind că această cerere îndeplineşte toate cerinţele legale şi statutare pentru a candida....[mai multe]

imagine

Am fost vizitaţi de un grup de studenţi din Trento

Sediul RO.AS.IT. a fost vizitat, pe 1 octombrie, de un grup de studenţi din Trento. Aceştia au admirat cele două expoziţii deschise în strada Lipscani nr. 19 (expoziţia de icoane pe sticlă a pictoriţei Mihaela Profiriu Culluri - "Lumină din Lumină" şi expoziţia "De la emigrare la integrare") şi au aflat povestea comunităţii istorice de italieni, formată pe aceste meleaguri încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea....[mai multe]

SEPTEMBRIE 2012

Vă aşteptăm la LiguaFEST

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. va participa, în perioada 24-26 septembrie 2012, la programul interetnic "LiguaFEST". Organizată de Departamentul pentru Relaţii Interetnice, manifestarea este dedicată Zilei Europene a limbilor - 26 septembrie şi conceptului European Language Label....[mai multe]

RO.AS.IT., invitată la Festivalul Elenismului

Casa de cultură a Sindicatelor din Ploieşti va găzdui, în perioada 27-30 septembrie, Festivalul Elenismului din România....[mai multe]

imagine

Început de an şcolar la Liceul "Dante Alighieri"

Domnul deputat Mircea Grosaru, preşedintele Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT., a participat, astăzi, la ceremonia deschiderii noului an şcolar la Liceul "Dante Alighieri". La eveniment au mai fost prezenţi domnul Robert Negoiţă, primarul sectorului 3, şi domnul inspector şcolar Constantin Trăistaru....[mai multe]

"Siamo di nuovo insieme" participă la Zilele Bucureştiului 2012

În perioada 13-16 septembrie, Primăria Capitalei organizează mai multe festivităţi cu ocazia aniversării a 553 de ani de la atestarea Bucureştiului....[mai multe]

AUGUST 2012

imagine

RO.AS.IT. a luat parte la un "Dialog intercultural".

Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (ANST) a organizat, în perioada 20-27 august, la Eforie Nord, şcoala de vară 2012. Proiectul s-a desfăşurat sub forma unui dialog intercultural, reunind tineri de diferite etnii. Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. a fost reprezentată acolo de Alin Mezaroba....[mai multe]

imagine

RO.AS.IT. a sărbătorit 20 de ani de existenţă

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. a împlinit 20 de ani de existenţă. Momentul a fost celebrat prin organizarea unui spectacol de excepţie la Brezoi, acolo unde există o importantă comunitate de etnici italieni. Show-ul a avut loc pe 26 august, în cadrul Târgului Lotrilor, şi a atras peste 3000 de spectatori care fie au stat pe iarbă, în faţa scenei, fie au luat loc la mesele amplasate pe aleea principală....[mai multe]

IULIE 2012

Participare la Salonul de Carte, Presă şi Muzică

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. va participa, în perioada 2-5 august, la "Târgul de Carte, Presă şi Muzică". Evenimentul este organizat la Sinaia de Amplus, în colaborare cu Primăria Sinaia şi Centrul Internaţional de Conferinţe "Casino Sinaia". Deschiderea oficială a Târgului este programată pentru 2 august, ora 14, iar programul de vizitare a expoziţiei este următorul:...[mai multe]

imagine

Impresii după tabăra "Italieni pe meleagurile Dobrogei".

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. a organizat, la Tulcea, în perioada 9-19 iulie, tabăra "Italieni pe meleagurile Dobrogei". "Am avut nişte condiţii foarte bune şi vreau să le mulţumesc gazdelor noastre pentru acest lucru. în ceea ce priveşte participanţii, pot spune că am rămas impresionată de talentele dovedite de copii în timpul activităţilor, fie că a fost vorba despre dans, despre gătit, despre actorie sau chiar despre redactarea unor texte jurnalistice. A fost un grup deosebit, iar faptul că au plâns în ultima zi, pentru că tabăra era la final, spune totul despre cum s-au simţit copiii......[mai multe]

IUNIE 2012

imagine

A fost decernată diploma Mansi Barberis

Ca în fiecare an, Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. a decernat diploma Mansi Barberis pentru încurajarea tinerelor talente....[mai multe]

imagine

Performanţă unică pentru RO.AS.IT. la alegerile locale

Doi dintre candidaţii sprijiniţi de Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. au câştigat alegerile pentru funcţia de primar şi consiliile locale. ...[mai multe]

LA MULTI ANI, ITALIA!

Cu ocazia Zilei Nationale a Republicii Italiene, Asociatia Italienilor din RomAnia-RO.AS.IT. ureaza "LA MULTI ANI" tuturor italienilor si românilor cu origini italiene....[mai multe]

MAI 2012

Eveniment de succes la Oradea

Palatul Baroc (o splendidă clădire istorică, care poartă amprenta arhitectului italian Giovani Battista Ricca) din Muzeul Ţării Crişurilor Oradea a găzduit, pe 26 mai, vernisajul expoziţiei itinerante de fotografii-document "De la emigrare la integrare". Evenimentul a fost sprijinit financiar de Guvernul României prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, fiind organizat de Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT., în colaborare cu Centrul Cultural Italian din Oradea şi "Muzeul Ţării Crişurilor"....[mai multe]

imagine

Expoziţia "De la emigrare la integrare" ajunge la Oradea

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. organizează sâmbătă, 26 mai a.c., începând cu ora 11.00, în Holul central al Palatului Baroc de la Muzeul "Ţării Crişurilor" Oradea, vernisajul expoziţiei de fotografii-document "De la emigrare la integrare", eveniment desfăşurat sub înaltul Patronaj al Ambasadei Italiei la Bucureşti şi în parteneriat cu Centrul Cultural Italian din Oradea şi Muzeul "Ţării Crişurilor".
...[mai multe]

Tabăra "ITALIENI PE MELEAGURILE DOBROGEI"

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. anunţ ă organizarea, la Tulcea, a unei tabere pentru tinerii cu vârsta între 12 şi 18 ani, participanţi activi la acţiunile asociaţiei....[mai multe]

"Frumoasă eşti, Italie!" a răsunat de Ziua Europei

Antonio Furnari a reprezentat Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. la festivităţile organizate de Plaza Romania cu ocazia Zilei Europei....[mai multe]

Vă aşteptăm pe 12 mai la Plaza România

Ziua Europei este sărbătorită la Plaza România, în perioada 1-12 mai, printr-o serie de evenimente culturale şi de divertisment menite să aducă mai aproape de toţi cei interesaţi diversitatea culturală din spaţiul european....[mai multe]

Festivalul "Confluenţe": 8 minorităţi şi-au demonstrat măiestria la dansuri tradiţionale

Sala Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenţilor Iaşi a găzduit, pe 4 mai, a V-a ediţie a Festivalului "Confluenţe", coordonat de profesorul Petre şuşu şi finanţat de Guvernul României prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice....[mai multe]

APRILIE 2012

Festivalul interetnic "Confluenţe 2012"

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. şi "Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi" organizează Festivalul interetnic "Confluenţe 2012". Evenimentul va avea loc în zilele de 4 şi 5 mai, la Iaşi, şi are scopul de a promova dialogul intercultural în rândul tinerilor din judeţul Iaşi....[mai multe]

imagine

Dezvoltare rurală durabilă: Grupul de Acţiune Locală Valea Siretului

Grupul de Acţiune Locală "Valea Siretului" a fost înfiinţat pentru a sprijini zona de Nord-Est a judeţului Neamţ (comunele Săbăoani, Tămăşeni, Doljeşti) şi zona de Sud-Est a judeţului Iaşi (comuna Răchiteni). Teritoriul GAL Valea Siretului este o zonă cu foarte mult potenţial de dezvoltare agricolă, economică, culturală şi turistică, ceea ce a încurajat grupul de iniţiativă format din 21 de actori locali să dezvolte un proiect nou - un grup de acţiune locală care să iniţieze proiecte şi să dezvolte această zonă a ţării.

...[mai multe]

imagine

"Paste fericit!"

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. vă urează "Paste fericit!"...[mai multe]

MARTIE 2012

imagine

Moment de spiritualitate în prefaţa sărbătorii Învierii Domnului

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. a organizat, pe 29 martie, vernisajul expoziţiei de icoane pe sticlă "Lumină din Lumină", a pictoriţei Mihaela Mateescu Profiriu....[mai multe]

Vă aşteptăm la Salonul "Lumină din Lumină"

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. organizează joi, 29 martie, de la ora 17.30, Salonul "Lumină din Lumină". Evenimentul va avea loc la sediul din strada Lipscani nr. 19....[mai multe]

Salonul de Carte, Presă şi Muzică 2012

Asociaţia Italienilor din România–RO.AS.IT. participă la Salonul de Carte, Presă şi Muzică, care se desfăşoară la Muzeul Naţional de Istorie a României între 8 şi 12 martie. ...[mai multe]

IANUARIE 2012

Activitatea deputatului Mircea Grosaru, apreciată de Ministerul Justiţiei

Domnul deputat Mircea Grosaru, preşedintele Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT., a primit invitaţia de a face parte dintr-un grup consultativ de experţi care include toate categoriile interesate în domeniul insolvenţei: judecători, judecători sindici, practicieni, Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor publice, ...[mai multe]

imagine

Sorana Coroamă Stanca, omagiată la Fălticeni

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. a organizat pe 20 ianuarie, la Fălticeni, prima acţiune a proiectului "Tangenţe culturale italo-române: între cunoscut şi necunoscut". Tema evenimentului desfăşurat la şcoala Alexandru Ioan Cuza a fost "Sorana Coroamă Stanca, o mare personalitate a culturii române, cu origini multiculturale, descendentă a familiei Cazaban"....[mai multe]

Calendar de activităţi bogat în 2012

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. va organiza şi va participa în acest an la numeroase proiecte şi evenimente cultural artistice, printre care:...[mai multe]

Slujbă de comemorare pentru Sorana Coroamă Stanca

Fosta mare regizoare şi scriitoare Sorana Coroamă Stanca, de la a cărei trecere în nefiinţă s-au împlinit cinci ani pe 7 ianuarie, a fost comemorată de familie la Biserica Franceză din Bucureşti....[mai multe]

DECEMBRIE 2011

Preşedintele Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT., deputatul Mircea GROSARU a adresat o scrisoare de condoleanţe primului-ministru Emil BOC.

Preşedintele Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT., deputatul Mircea GROSARU a transmis o scrisoare de condoleanţe primului-ministru Emil BOC, care trece prin marea durere a pierderii tatălui său.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate şi Dumnezeu să-l odihnească!...[mai multe]

Salon de Crăciun cu daruri şi colindători de la "Dante Alighieri"

Moş Crăciun a venit mai devreme pentru copiii care au participat la Salonul de Crăciun organizat de Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT....[mai multe]

imagine

Salonul de Crăciun 2011

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. vă invită la Salonul de Crăciun "Arriva Babbo Natale"....[mai multe]

imagine

La mulţi ani, România!

Cu ocazia Zilei Naţionale, Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. urează "La mulţi ani!" românilor de pretutindeni. Fie ca România să depăşească momentele grele care apar inevitabil în viaţa unei naţiuni....[mai multe]

NOIEMBRIE 2011

A început al doilea atelier al proiectului "Diversitatea face diferenţa"

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. participă la proiectul "Diversitatea face diferenţa", al cărui al doilea atelier se desfăşoară la Suceava în perioada 30 noiembrie - 5 decembrie....[mai multe]

A inceput targul international "Gaudeanus"

Programul activitatilor RO.AS.IT la Targul International "Gaudeanus"...[mai multe]

Grupul interparlamentar "Amici della Romania", în vizită la RO.AS.IT.

Cu ocazia vizitei grupului interparlamentar de prietenie "Amici della Romania", Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. prezintă la sediul din Strada Lipscani nr.19 expoziţia "O istorie în imagini a emigraţiei italiene în România"....[mai multe]

imagine

RO.AS.IT. a depus o coroană de flori la monumentul eroilor italieni

O delegaţie a Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT., în frunte cu domnul preşedinte Mircea Grosaru, a depus pe 4 noiembrie o coroană de flori la monumentul eroilor italieni din Cimitirul Militar Italian, aflat în incinta Cimitirului Ghencea....[mai multe]

Sarbatoarea fortelor armate italiene 4 noiembrie 2011

Vineri, 4 noiembrie 2011, Fortele Armate italiene celebreaza sarbatoarea lor; aniversarea victoriei care a dus la unificarea Italiei....[mai multe]

OCTOMBRIE 2011

Întâlnire peste veacuri

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. a organizat, în perioada 18 septembie - 1 octombrie 2011, proiectul intitulat " ÎNTÂLNIRE PESTE VEACURI"....[mai multe]

SEPTEMBRIE 2011

imagine

Antonio Furnari şi "Di Nuovo Insieme" au reprezentat RO.AS.IT. la "Zilele Bucureştiului"

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. a avut o contribuţie frumoasă la festivalul organizat cu ocazia "Zilelor Bucureştiului"....[mai multe]

imagine

Preşedintele RO.AS.IT. a participat la întâlnirea dintre Traian Băsescu şi Giorgio Napolitano

Domnul Mircea Grosaru, preşedintele Asociaţiei Italienilor din România şi reprezentantul etnicilor italieni în Parlamentul României, a făcut parte din grupul de oficialităţi române care s-au întâlnit, la Palatul Cotroceni, cu delegaţia italiană condusă de preşedintele Giorgio NAPOLITANO....[mai multe]

Adio, maestre Alexandru Pesamosca

Cu adânca durere şi plecăciune, Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. anunţă trecerea în nefiinţă a celui ce a fost profesor doctor Alexandru PESAMOSCA, eminent chirurg pediatru, membru marcant al comunităţii italienilor din România....[mai multe]

IULIE 2011

Mulţumiri aduse domnului Mircea Grosaru de primarul oraşului Brezoi

La Brezoi, pe marginea DN 7, a fost sfinţit un monument reprezentând o copie a celebrei grote din Franţa în care Fecioara Maria s-a înfăţişat tinerei Bernadette. Monumentul, un complex statuar format din trei statuete reprezentându-i pe Preacurata Fecioară Maria, pe Iisus răstignit pe cruce şi pe micuţa Bernadette, a fost ridicat în memoria a doi tineri care au murit în noiembrie 1997....[mai multe]

IUNIE 2011

Mario Nardin a primit Diploma de Onoare de la ambasadorul Italiei

Omul de ştiinţă Mario Nardin, membru de marcă al RO.AS.IT., a primit Diploma de Onoare pentru întreaga activitate din partea ambasadorului Italiei la Bucureşti, Mario Cospito....[mai multe]

imagine

Reuniunea interguvernamentală româno-italiană.

Pe 30 şi 31 mai, premierul italian Silvio Berlusconi a întreprins o vizită la Bucureşti pentru o reuniune interguvernamentală româno-italiană. În cele două zile, au avut loc întâlniri întâlniri bilaterale la care a participat şi domnul deputat Mircea Grosaru, preşedintele RO.AS.IT., în calitatea de reprezentant al minorităţii italiene din România. ...[mai multe]

MAI 2011

Expoziţia "De la emigrare la integrare" a fost vernisată la Palatul Parlamentului

Palatul Parlamentului a găzduit, pe 30 mai, de la ora 14.30, vernisajul expoziţiei de fotografii-document "De la emigrare la integrare" a Asociaţiei Italienilor din România RO.AS.IT., membră a Grupului Parlamentar al minorităţilor naţionale....[mai multe]

Expoziţie de gală la Palatul Parlamentului.

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. organizează, la Palatul Parlamentului, expoziţia de fotografii-document "De la emigrare la integrare"....[mai multe]

Expoziţia "De la emigrare la integrare" a fost apreciată la Suceava

Vernisajul expoziţiei "De la emigrare la integrare" a adunat, la Consiliul Judeţean din Suceava, reprezentanţi de marcă ai autorităţilor locale şi ai comunităţii italiene din Bucovina. Vă prezentăm cele mai importante luări de cuvânt:
...[mai multe]

imagine

Expoziţia "De la emigrare la integrare" a fost apreciată la Suceava

Vernisajul expoziţiei "De la emigrare la integrare" a adunat, la Consiliul Judeţean din Suceava, reprezentanţi de marcă ai autorităţilor locale şi ai comunităţii italiene din Bucovina....[mai multe]

RO.AS.IT. a ajuns în semifinalele Cupei Interetnice 2011

Echipa de fotbal a Asociaţiei Italienilor din România a terminat pe locul al patrulea în ierarhia Cupei Interetnice Bucovina 2011. RO.AS.IT. a trecut în faza grupelor de echipa etnicilor evrei (8-0) şi de Topliţa (8-2)....[mai multe]

Expoziţia "De la emigrare la integrare" ajunge la Suceava

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. organizează în perioada 9-20 mai, la sediul Consiliului Judeţean Suceava, expoziţia de fotografii-document "De la emigrare la integrare"......[mai multe]

APRILIE 2011

imagine

Paste Fericit!

Fie ca Sfanta Sarbatoare de Paste sa va aduca si anul acesta lumina, intelegere si toleranta.
Un Paste Fericit!...[mai multe]

Concurs de fotografie: Italienii din România -o etnie cu rădăcini străvechi.

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. organizează a doua ediţie a concursului de fotografie intitulat "Italienii din România - o etnie cu rădăcini străvechi". Acest concurs face parte dintr-un proiect mai amplu, care are ca finalitate organizarea unei expoziţii itinerante, în localităţi din ţară şi din Italia...[mai multe]

MARTIE 2011

Câştigătorul concursului de fotografie al RO.AS.IT. ne-a trimis impresii de la Roma

Dominic Rodeanu, câştigătorul concursului de fotografie "Italienii din România, o etnie cu rădăcini străvechi", a fost premiat de RO.AS.IT. cu o excursie la Roma. La intoarcere, Dominic ne-a trimis câteva impresii......[mai multe]

Burse de studiu în străinătate pentru elevii români

Institutul Italian de Cultură din Bucureşti şi United World Colleges (UWC) oferă elevilor români burse de studiu în străinatate cu o durată de doi ani, corespunzând claselor a XI-a şi a XII-a, încheiată cu Bacalaureat Internaţional, la următoarele colegii:...[mai multe]

Conducerea RO.AS.IT. a participat la omagiul adus lui Garibaldi

Domnul Mircea Grosaru, preşedintele RO.AS.IT., şi doamna Ioana Grosaru, vicepreşedintă a RO.AS.IT., au participat, pe 17 martie, la ceremonia organizată de Ambasada Italiei la statuia lui Giuseppe Garibaldi din Bucureşti, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la Unificarea Italiei....[mai multe]

întâlnire între RO.AS.IT şi delegaţia Consiliului Europei

O delegaţie a Asociaţiei Italienilor din România – RO.AS.IT., condusă de preşedintele său, Mircea Grosaru, s-a întâlnit, pe 16 martie, cu un grup de reprezentanţi ai Consiliului Europei, care evaluează modul în care se aplică în România "Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare”, document internaţional care a fost ratificat de ţara noastră prin Legea numărul 282/2007 şi a intrat în vigoare la 1 mai 2008....[mai multe]

Şedinţă a Comisiei pentru Cultură, culte şi mass-media din cadrul CMN

Sediul Departamentului pentru Relaţii Interetnice va găzdui, pe 11 martie, de la ora 11, reuniunea Comisiei pentru Cultură, culte şi mass media a Consiliului Minorităţilor Naţionale....[mai multe]

FEBRUARIE 2011

imagine

Vă invităm la "Salonul doamnelor şi domniţelor"

Doamnelor şi domnilor, membri şi prieteni ai RO.AS.IT., vă invităm cu veselie pe 8 martie, de la ora 16.00, la "Salonul doamnelor şi domniţelor", desfăşurat la sediul din Strada Lipscani....[mai multe]

Expoziţia-document De la emigrare la integrare, la Brezoi, judeţul Vâlcea

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. în colaborare cu Primăria Brezoi şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea, organizează, în zilele de 26 şi 27 februarie, expoziţia de fotografii-document "De la emigrare la integrare". ...[mai multe]

Expoziţia-document De la emigrare la integrare, la Râmnicu Vâlcea.

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. organizează, pe 25 februarie 2011, ora 18,30, la Cinematograful "Ostroveni" (fost Cinema "Flacăra") din Râmnicu Vâlcea, "Spectacolul de cântece şi dansuri tradiţionale italiene", iar în perioada 1-31 martie 2011, expoziţia-document "De la emigrare la integrare". ...[mai multe]

Evocări, film şi muzică la Salonul "Sorana Coroamă Stanca"

Sediul din strada Lipscani nr. 19 al Asociatiei Italienilor din România-RO.AS.IT.- a găzduit pe 27 ianuarie Salonul comemorativ "Sorana Coroamă Stanca"...
...[mai multe]

IANUARIE 2011

Condoleanţe

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. îşi exprimă profundul regret pentru stingerea din viaţă a distinsei Liana Dumitrescu.
...[mai multe]

Atenţionare de la comunitatea italiană din Brezoi.

În data de 19 dec. 2010, deputatul Mircea GROSARU, preşedintele Asociaţiei Italienilor din România RO.AS.IT., a primit o scrisoare din partea reprezentanţilor comunităţii italiene din Brezoi.
...[mai multe]

imagine

Salonul comemorativ Sorana Coroamă Stanca

Asociatia Italienilor din Romania RO.AS.IT. organizeaza joi, 27 ianuarie, de la ora 17, Salonul comemorativ Sorana Coroamă Stanca....[mai multe]

RO.AS.IT. îl duce pe Dominic Rodeanu în excursie la Roma

Dominic Rodeanu, câştigâtorul concursului "Italienii din România o etnie cu râdâcini strâvechi", va pleca la Roma în luna februarie, însoţit de pârinţi.
...[mai multe]

DECEMBRIE 2010

imagine

Salon de Crăciun cu distracţie în stil Italian.

Sediul din Lipscani al Asociaţiei Italienilor din România-RO.AS.IT. a găzduit, pe 17 decembrie, tradiţionalul Salon de Crăciun. A fost o petrecere "în stil italian", participanţii acceptând invitaţia tenorului Antonio Furnari de a cânta împreună două cântece italeneşti cunoscute în toată lumea: "Santa Lucia" şi "Tu Scendi dalle Stelle".
...[mai multe]

NOIEMBRIE 2010

Schimbare în programul manifestărilor din perioada expoziţiei

Cu regret vă informăm că actorul Adrian Păduraru nu mai poate participa la întâlnirea programată pentru 3 decembrie, la Muzeul Naţional de Istorie a României. Astfel, activităţile prevăzute iniţial în această zi au fost anulate....[mai multe]

imagine

Dominic din Piteşti a câştigat concursul "Italienii din România-o etnie...

Juriul concursului de fotografie "Italienii din România–o etnie cu rădăcini străvechi" l-a desemnat drept câştigător pe......[mai multe]

Expoziţie de fotografii-document: De la emigrare la integrare

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. organizează, în perioada 10 noiembrie-10 decembrie, expoziţia de fotografii-document "De la emigrare la integrare", care prezintă istoria în imagini a etnicilor italieni din România....[mai multe]

RO.AS.IT. a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Italieni

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT., reprezentată de preşedintele Mircea Grosaru, a depus, astăzi, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Italieni, din cimitirul Ghencea Militar....[mai multe]

OCTOMBRIE 2010

'Di nuovo insieme' a reprezentat RO.AS.IT. la Zilele Bacăului

Pe 1 octombrie, pe insula de agrement din Bacău, unde este amenajat un frumos parc de distracţii, a fost instalată o scenă pe care s-au desfăşurat activităţi artistice: dansuri, concerte, prezentări de porturi şi tradiţii populare. Tot pe această scenă s-a organizat o seară a minorităţilor din judeţul Bacău. Au evoluat formaţii artistice ale minorităţilor de italieni, ceangăi, romi şi germani....[mai multe]

SEPTEMBRIE 2010

Deputatul Mircea Grosaru a fost prezent la forumul "Romania - The Future Beyond the Crisis"

Preşedintele Asociaţiei Italienilor din România-RO.AS.IT., deputatul Mircea Grosaru, a participat, în calitate de invitat, la forumul economic "Romania - The Future Beyond the Crisis". ...[mai multe]

Dialog muzical interetnic. Întâlniri pe scenă

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. a organizat "Dialog muzical interetnic. întâlniri pe scenă", un eveniment artistic fără precedent, având ca scop cultivarea diversităţii culturale şi promovarea dialogului interetnic prin intermediul muzicii tradiţionale a etnicilor şi a altor grupuri minoritare care trăiesc în România. ...[mai multe]

Donatie reciproca de carte intre RO.AS.IT. si Accademia di Romania

Asociatia Italienilor din Romania RO.AS.IT. si Accademia di Romania din Roma au facut o donatie reciproca de carte, cu ocazia proiectului "Istoria care ne desparte, istoriile care ne unesc". ...[mai multe]

imagine

Italienii din România şi românii din Italia s-au întâlnit la Roma

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. şi Asociaţia "Spirit Românesc" din Roma au organizat, în perioada 4 - 10 septembrie, pentru prima dată, o întâlnire faţă în faţă, între două colectivităţi, care s-au format în cele două state europene - comunitatea italiană din România şi comunitatea română din Italia - în cadrul proiectului "Istoria care ne desparte, istoriile care ne unesc"....[mai multe]

Reuniune a Consiliului Minorităţilor Naţionale

Comisia pentru cultură, culte şi mass media a Consiliului Minorităţilor Naţionale (C M N) se va reuni, pe 9 septembrie, între orele 11 şi 13, la sediul Uniunii Elene din România (str. Vasile Alecsandri nr. 8, Bucureşti, sector 1, tel. 021 317 98 77, persoană de contact din partea UER, doamna Olimpia Bândea)....[mai multe]

Impresii după tabăra de la Cheile Râşnoavei

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT., în parteneriat cu Uniunea Elenă din România şi Asociaţia "Aed Ludens", a organizat, în perioada 22-28 august, o tabără interetnică la Cheile Râşnoavei, la care au participat 20 de copii....[mai multe]

AUGUST 2010

4-10 septembrie, Proiect "Istoria care ne desparte, istoriile care ne unesc".

Asociatia Italienilor din Romania RO.AS.IT., impreuna cu Asociatia "Spirit Romanesc" din Roma, organizeaza, in perioada 4-10 septembrie, proiectul intitulat "Istoria care ne desparte, istoriile care ne unesc". ...[mai multe]

Cateva din cele mai reusite fotografii primite pana acum de la etnici- Concurs de fotografie

Asociatia Italienilor din Romania RO.AS.IT. este initiatoarea si organizatoarea proiectului intitulat "Italienii din Romania o etnie cu radacini stravechi". Concursul de fotografie pe care il propunem face parte dintr-un proiect mai amplu, care are ca finalitate organizarea unei expozitii itinerante, in localitati din tara si din Italia. intre localitatile stabilite pentru organizarea expozitiei poate fi inclusa si localitatea castigatorilor, in situatia in care premiul este castigat de un grup sau o clasa de elevi. ...[mai multe]

Casa de patrimoniu din comuna Greci a fost afectata de furtuna

RO.AS.IT. va tine la curent cu ce se intampla in comunitatile etnicilor italieni de pe tot cuprinsul tarii. Din pacate, incepem cu o veste proasta. O furtuna puternica a avut un efect devastator pentru singura casa construita in stil autentic italian din comuna tulceana Greci....[mai multe]

Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT. angajează electrician şi instalator

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. angajează electrician şi instalator, cu vârsta maximă de 35 de ani....[mai multe]

IULIE 2010

imagine

Copiii din comuna Greci au vizitat Palatul Parlamentului

Mircea Grosaru, preşedintele Asociaţiei Italienilor din România RO.AS.IT. şi reprezentantul etnicilor italieni în Parlamentul României, i-a dus pe copiii din comuna Greci (judeţul Tulcea) în vizităla Palatul Parlamentului....[mai multe]

imagine

Directorul Bibiliotecii Civice din Torino vine la Suceava.

Paolo Messina, directorul Bibliotecii Civice din Torino, va face o vizită la Suceava, pe 21 iulie. La eveniment au fost invitaţi să participe şi reprezentanţii Asociaţiei Italienilor din România, în frunte cu vicepreşedintele Ioana Grosaru....[mai multe]

MAI 2010

imagine

Discursul domnului Mircea Grosaru cu ocazia deschiderii Săptămânii Italiene

Pe 28 mai, la Muzeul Satului din Bucureşti, a fost inaugurat ciclul de manifestări culturale intitulat "Săptămâna Italiană", care se va termina pe 3 iunie şi este parte integrantă a Festivalului Italian (18 mai–16 iunie). Invitaţi de onoare au fost domnul Mircea Grosaru, preşedintele Asociaţiei Italienilor din România RO.AS.IT., şi Excelenţa Sa Mario Cospito, ambasadorul Italiei la Bucureşti....[mai multe]

Asociatia Italienilor din Romania - RO.AS.IT. a primit certificat ORDA

Începând cu data de 21.04.2010, Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. este înregistrată, conform certificatului eliberat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.), în registrul naţional al fonogramelor....[mai multe]

APRILIE 2010

2% din impozitul anual către Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT

Persoanele fizice, contribuabili, pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat Statului. ...[mai multe]

COMUNICAT

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. - este alături de Comunitatea etnicilor poloni din România ăi de întreg poporul polonez...[mai multe]

Coroană de flori depusă la Ambasada Poloniei

Grupul minorităţilor naţionale din Parlamentul României a depus, pe 12 aprilie, o coroană de flori la Ambasada Poloniei din Bucureşti....[mai multe]

MARTIE 2010

Concurs de fotografie Italienii din România-o etnie cu rădăcini străvechi

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. este iniţiatoarea şi organizatoarea proiectului intitulat,"Italienii din România, o etnie cu rădăcini străvechi"....[mai multe]

COMUNICAT

Asociaţia Italienilor din România (RO.AS.IT.) îşi exprimă indignarea faţă de tentativa unor persoane de a intra, prin tehnici subversive, în posesia unor bunuri din patrimoniul etniei....[mai multe]

Miss Italia nel Mondo, ediţia 2010

Teatrul Naţional din Timişoara găzduieşte, pe 22 mai, faza regională a concursului Miss Italia nel Mondo....[mai multe]

Sedinta a Comisiei de invatamant din cadrul DRI

Ioana Grosaru a participat la sedinta Comisiei de invatamant din cadrul Departamentului de Relatii Interetnice....[mai multe]

Invitaţie la Salonul cu amintiri Fotografii, fotografii, o piedică în calea ....

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. vă invită la Salonul cu amintiri "Fotografii, fotografii, o piedică în calea uitării", Joi, 25 martie 2010, la sediul din Lipscani nr.19
...[mai multe]

2010 - Anul UNESCO al apropierii între culturi

Clubul România UNESCO şi RO.AS.IT. au dăruit membrelor celor două organizaţii partenere, sub genericul: 2010-Anul UNESCO al apropierii între culturi, o surpriză pentru luna martie, lună a anului consacrată prin tradiţie doamnelor, învitându-le la o întâlnire cu tema: Femeia şi civilizaţia înfăţişării....[mai multe]

Frumoasă eşti, Italie - Noul imn al RO.AS.IT. a fost lansat la Salonul de carte, presă

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT.- a participat la Cea de-a XV-a ediţie aniversară a Salonului de carte, presă şi muzică, organizat în perioada 3-7 martie de AMPLUS International Ltd. la Muzeul Naţional de Istorie a României. Invitaţia a venit din partea Departamentului de Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României....[mai multe]

3-7 martie 2010 Participare la Salonul de carte, presă şi muzică

La invitaţia Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României, Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT.- a participat la Cea de-a XV ediţie aniversară a Salonului de carte, presă şi muzică...[mai multe]

FEBRUARIE 2010

Italienii au fost invitaţi la E VREMEA CARNAVALURILOR

Asociaţia Italienilor din România a organizat, în colaborare cu Uniunea Elenilor din România, prezentarea de tradiţii de primăvară...[mai multe]

Salon in memoria Soranei Coroama Stanca

Sediul din Lipscani al Asociatiei Italienilor din Romania a gazduit, pe 21ianuarie 2010, Salonul Comemorativ "Sorana Coroama Stanca"....[mai multe]

IUNIE 2009

Ziua Republicii Italiene 2 iunie 2009

Excelenţa Sa, Domnul Mario COSPITO, Ambasadorul Italiei la Bucureşti, a oferit la sediul Ambasadei o recepţie cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Italiene,......[mai multe]

MAI 2009

Premiul special "Mansi BARBERIS"

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. a oferit premiul special "Mansi BARBERIS" elevei Adriana CRISTEA......[mai multe]

APRILIE 2009

Vizita oficiala a unei delegatii oficiale a Parlamentului Romaniei la Roma.

La invitaţia domnului Gianfranco Fini, preşedinte al Camerei Deputaţilor din Parlamentul Republicii Italiene, o delegaţie de deputaţi a Parlamentului României, condusă de Preşedinta Camerei Deputaţilor, doamna Roberta Alma Anastase, a efectuat o vizită la Roma, în perioada 22-24 aprilie 2009.
...[mai multe]

Urari de PASTE

RO.AS.IT. ureaza tuturor membrilor asociatiei si tuturor prietenilor si colaboratorilor, indiferent de etnie, sarbatori pascale luminoase, vesele si parfumate cu flori de primavara si arome de cozonac. Paste fericit!...[mai multe]

MARTIE 2009

Scriitorul citeşte de Buna Vestire

"Scriitorul citeşte", manifestarea lunară a Societăţii Scriitorilor Bucovineni (parteneri media: "Crai nou" şi "NordLitera"), organizată la actuala ediţie în colaborare cu Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT., cu Departamentul de Limba şi Literatura Italiană......[mai multe]

COMUNICAT al Ambasadei Italiei la Bucureşti transmis de către deputatul Mircea GROSARU

Stimaţi cititori,
Sunt deputatul Mircea GROSARU şi reprezint Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. Pe această cale doresc să vă transmit un COMUNICAT important al Ambasada Italiei la Bucureşti....[mai multe]

DECLARAŢIE POLITICĂ: Suntem în EUROPA! Vom trăi în EUROPA!

Declaraţia politică de astăzi am intitulat-o astfel pentru că politicienii, prin ceea ce gândim, dar mai ales prin menirea noastră,nu trebuie să uităm unde suntem, cum gândim şi unde vom trăi de aici înainte pentru mult timp, adică - în EUROPA......[mai multe]

Salonul doamnelor

Pentru cei care nu stiu, exista la sediul RO.AS.IT din strada Lipscani, un salon care se vrea cultural si care poarta numele regizoarei Sorana Coroama Stanca......[mai multe]

SEDINŢA CONSILIULUI pentru MINORITĂŢILE NAŢIONALE la Camera Deputaţilor

Luni, 2 martie 2009, orele 13,00 a avut loc sedinţa Consiliului pentru Minorităţile Naţionale la sediul Grupului Parlamentar al Camerei Deputaţilor, prilej cu care s-a discutat despre problematicile actuale ale minorităţilor naţionale din Romania....[mai multe]

DECLARATIE POLITICĂ- Cine doreşte răcirea relaţiilor dintre Italia şi Roman

Un răspuns imediat şi fără prea multă analiză vine direct şi instinctual: nimeni !
De ce ar fi cineva dispus la un asemenea efort şi ce interese atât de mari ar fi, încât să nu ţină cont de complexitatea relaţiilor dintre cele două state ?...[mai multe]

FEBRUARIE 2009

Strategie pentru depăşirea tensiunilor dintre România şi Italia

Vineri, 27 febr. 2009, deputatul Mircea GROSARU a lucrat la o nouă strategie a Asociației Italienilor din România RO.AS.IT. în vederea depăşirii ......[mai multe]

Întâlnire cu autoritățile locale din Suceava, Botoşani şi Neamț

Participarea deputatului minorității italiene din România, Mircea GROSARU la întâlnirea dintre Primul Ministru Emil BOC cu autoritățile locale şi județene din județele Suceava, Botoşani şi Neamț......[mai multe]

Interpelare în Parlamentul României

Interpelare în Parlamentul României a deputatului minorității italiene din România, Mircea GROSARU...[mai multe]

Dezbatere pe tema noilor incidente din Italia

Luni, 23 febr. 2009 orele 10,00 a avut loc la sediul Antena 3 o dezbatere pe tema noilor incidente din Italia. ...[mai multe]

Întâlnire cu Ambasadorul Italiei la Bucureşti

Întâlnire cu Ambasadorul Italiei la Bucureşti Excelența Sa, Domnul Mario COSPITO...[mai multe]

COMUNICAT Ambasada Italiei la Bucureşti

Consiliul Uniunii Europene a luat la cunoştinţă, în conformitate cu articolul 10 al documentului semnat la Bruxelles în data de 20 septembrie 1976, că următoarele alegeri pentru Parlamentul european vor avea loc în diferitele ţări ale Uniunii, în perioada cuprinsă între joi, 4 iunie şi duminică, 7 iunie 2009....[mai multe]

IANUARIE 2009

Roman Vivarelli a trecut la cele vesnice

Roman Vivarelli a trecut la cele vesnice...[mai multe]

SEPTEMBRIE 2008

”Piazza di Romania”

28, 29 septembrie 2008 spectacole la Milano şi la Torino în cadrul campaniei ”Piazza di Romania”....[mai multe]

AUGUST 2008

”100 de ani de la nasterea lui Cesare Pavese”

Dialogul intercultural si interetnic: ”100 de ani de la nasterea lui Cesare Pavese”....[mai multe]

IUNIE 2008

Participare la alegerile locale

Participare la alegerile locale cu candidați din patru județe: Dolj, Timiş, Suceava şi Galați...[mai multe]

Celebrarea Zilei Naţionale a Republicii Italliene

Celebrarea Zilei Naționale a Republicii Italiene la Bucureşti şi în cadrul filialelor RO.AS.IT ...[mai multe]

IANUARIE 2007

Reorganizare la nivel teritorial RO.AS.IT

Asociatia Italienilor din Romania - RO.AS.IT. - isi va reorganiza activitatea la nivelul zonelor tarii prin infiintarea unor centre zonale...[mai multe]

IANUARIE 2005

Interesul investitorilor italieni pentru România

Intalnire de lucru cu Excelenta Sa Domnul Ambasador al Italiei, Stefano RONCA...[mai multe]

Proiecte de lege privind Legea Minorităţilor Naţionale

Minoritatea Italiana din Romania, prin reprezentantul ei in Camera Deputatilor, Mircea Grosaru, lucreaza in prezent la mai multe proiecte de lege...[mai multe]

Întâlniri cu oameni de afaceri

RO.AS.IT. va organiza incepand cu luna aprilie 2005 intalniri cu oameni de afaceri prin intermediul Camerelor de Comert Industrie si Agricultura ale Romaniei...[mai multe]

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.