Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

ANUN? DE ATRIBUIRE

ASOCIA?IA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT, cu sediul în Str. Petru Rare? Nr. 7, 720008 Suceava, jude?ul Suceava, anun?? public atribuirea contractului de furnizare echipamente IT ?i licen?e necesare din cadrul proiectului „TIC – Poarta spre cunoa?tere ?i eficien??”, cod SMIS 41108, proiect finan?at prin PROGRAMUL OPERA?IONAL SECTORIAL „CRE?TEREA COMPETITIVIT??II ECONOMICE”, Axa III „Tehnologia Informa?iei ?i Comunica?iilor pentru sectoarele privat ?i public”, Domeniul Major de Interven?ie 1 „Sus?inerea utiliz?rii tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor ”, Opera?iunea 1 „Sprijinirea accesului la Internet ?i la serviciile conexe”, în urma derul?rii procedurii de atribuire “ACHIZI?IE DIRECT?”, prin aplicarea criteriului de atribuire “pre?ul cel mai sc?zut” societ??ii SC Infozone IT Solution SRL.
Valoarea contractului este de 90492,16 lei cu TVA, pentru o durat? de 2 luni. 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.