Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru învățământul în limba maternă italiană
Ioana Grosaru, preşedintele Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației şi Cercetării. Tema centrală a întrevederii a fost învățământul în limba maternă italiană. Doamna Grosaru a prezentat situația etnicilor italieni în ceea ce priveşte educația şi a subliniat necesitatea continuării demersurilor pentru înființarea unor clase cu predare în limbă italiană ca limbă maternă atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din țară....
A avut loc deschiderea concursului “Călătoria mea multiculturală - 2015”
Membrii Comisiei de Învățământ a Consiliului Minorității Naționale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educației şi Cercetării Útiințifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “Călătoria mea multiculturală - 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

ANUN? DE ATRIBUIRE

ASOCIA?IA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA - RO.AS.IT, cu sediul în Str. Petru Rareş Nr. 7, 720008 Suceava, județul Suceava, anunță public atribuirea contractului de furnizare echipamente IT şi licențe necesare din cadrul proiectului „TIC - Poarta spre cunoaştere şi eficiență”, cod SMIS 41108, proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERA?IONAL SECTORIAL „CRE?TEREA COMPETITIVIT??II ECONOMICE”, Axa III „Tehnologia Informației şi Comunicațiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenție 1 „Susținerea utilizării tehnologiei informației şi comunicațiilor ”, Operațiunea 1 „Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe”, în urma derulării procedurii de atribuire “ACHIZI?IE DIRECT?”, prin aplicarea criteriului de atribuire “prețul cel mai scăzut” societății SC Infozone IT Solution SRL.
Valoarea contractului este de 90492,16 lei cu TVA, pentru o durată de 2 luni. 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.