Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Se apropie Confluen?e 2014

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT., cu sprijinul Casei de Cultur? a Studen?ilor Ia?i ?i a Prim?riei Municipiului Ia?i, organizeaz? cea ce-a VII-a edi?ie a Festivalului cultural interetnic ”Confluen?e”. Evenimentul se va desf??ura în zilele de 17 ?i 18 octombrie dup? urm?torul program:

Vineri, 17 octombrie 2014
19:00 – 20:30, spectacol interetnic în Palas Mall (în spatele Palatului Culturii)

Sâmb?t?, 18 octombrie 2014
17:00 – 18:00, parada portului tradi?ional pe traseul Bd. ?tefan cel Mare – Pia?a Unirii – Casa de Cultur? a Studen?ilor Ia?i.
18:00 – 18:30, deschiderea spectacolului.
18:30 – 21:00, spectacol interetnic – la sala ”Gaudeamus” a Casei de Cultur? a Studen?ilor Ia?i.

Particip?: Ansamblul de dansuri ”Di nuovo insieme” (italieni), ansamblul de dansuri ”Orpheas” (eleni), ansamblul ”Regenbogen” (germani), ansamblul ”Korona” (germani), grupul folcloric ”Raduga” (ru?i-lipoveni), ansamblul folcloric ”Pipacsok” (maghiari), ansamblul muntenilor polonezi ”Solonczanka”, trupa de dansuri ”Gipsy Eye” (romi), ansamblul ”Akus ” (sârbi), ansamblul ”Mini-Karadeniz” (t?tari turco-musulmani), ansamblul de dansuri ”Veselka” (ucraineni), ansamblul ”Veselka” (ucraineni).
Vor cânta soli?tii Antonio Furnari ?i Sorin Ursan Delaclit.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Guvernului României, prin Departamentul pentru Rela?ii Interetnice.

Parteneri media: TVR Ia?i, Radio România Ia?i, Tele Moldova.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.