Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

“De la emigrare la integrare”, peste 500 de vizitatori în primele trei zile la Geneva

Expozi?ia “De la emigrare la integrare”, organizat? de RO.AS.IT. cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Rela?ii Interetnice din cadrul Guvernului României, a atras înc? din primele zile un num?r mare de vizitatori.
Potrivit unei estim?ri a administra?iei Palatului Na?iunilor Unite, în primele trei zile, peste 500 de persoane din toate “col?urile” lumii au luat contact cu istoria în imagini a emigra?iei italiene în România.

Audien?a a fost însemnat? înc? din ziua vernisajului de la Geneva, 23 septembrie, când pove?tile “spuse” de fotografiile-document au fost completate de discursurile vorbitorilor. Au luat cuvântul doamna secretar de stat Eniko Katalin Lacziko, directorul Departamentului pentru Rela?ii Interetnice, domnul ambasador Petru Dumitriu, doamna Ioana Grosaru, vicepre?edinte RO.AS.IT., ?i doamna Gabriela Tarabega, directorul revistei “Siamo di nuovo insieme”. Cei prezen?i au aflat istoria expozi?iei care a fost expus? pentru prima oar? pe 10 noiembrie 2010, la Muzeul Na?ional de Istorie a României, ?i care a devenit un eveniment de referin?? în discu?iile despre emigra?ia italian? în România.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.