Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

A fost inaugurat centrul cultural ”Casa d’Italia”

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a inaugurat Centrul Cultural ”Casa d’Italia”. Evenimentul a avut loc sâmb?t?, 31 ianuarie 2015, în prezen?a unor importante oficialit??i reprezentând Pre?edin?ia României, Guvernul României, Parlamentul, Parlamentul European, Ambasada ?i Consulatul Italiei, Institutul Italian de Cultur? ?i societatea civil?.
”Între institu?ia pre?edin?iei ?i Asocia?ia Italienilor din România exist? un parteneriat moral. V? transmit mesajul de prietenie ?i de sprijin din partea domnului pre?edinte Iohannis, care, dup? cum bine ?ti?i, la rândul s?u provine din rândul unei minorit??i na?ionale”, a spus consilierul preziden?ial Sergiu Nistor. La rândul s?u, doamna europarlamentar Ramona M?nescu, a apreciat activitatea Asocia?iei Italienilor din România ?i a dat asigur?ri c? va fi un aliat al proiectelor europene ale RO.AS.IT. În aceea?i not? s-a încadrat ?i discursul doamnei subsecretar de stat Christiane Gertrud Cosmatu, de la Departamentul pentru Rela?ii Interetnice.
Statul italian a fost reprezentat de c?tre consulul Valerio Piras, care a ?i luat cuvântul, ?i de c?tre directorul Institutului Italian de Cultur?, Ezio Peraro. Nu au lipsit nici reprezentan?ii institu?iilor de înv???mânt, delega?ia liceului ”Dante Alighieri” fiind condus? de doamna director Maria Dan, care a prezentat progresele f?cute în ceea ce prive?te înv???mântul în limba matern? italian?, c?ruia i-au fost rezervate, de la an la an, un num?r tot mai mare de clase, de la nivelul preg?titor pân? la ultimul an de liceu.
Din partea Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT. au luat cuvântul doamna pre?edinte Ioana Grosaru ?i responsabilul cu activit??ile culturale în cadrul centrului, doamna Olimpia Coroam?. Evenimentul a avut oaspe?i de seam? ?i din domeniul culturii, care au vorbit despre influen?a italian? în arhitectur?, teatru sau muzic?: acad. R?zvan Theodorescu, Sorana Georgescu Gorjan, Jean Cazaban ?i dr. Ilinca Dumitrescu.
Chiar în ziua inaugur?rii, ”Casa d’Italia” a g?zduit primul spectacol de muzic? italian?. Au interpretat tenorii Antonio Furnari ?i Sorin Ursan, precum ?i forma?ia ”Insieme”, de la Colegiul de art? Ciprian Porumbescu din Suceava, compus? din ?tefan Lupu, Eduard Hanuseac ?i Alexandru Devesievici. Din program nu putea lipsi poezia italian?, profesorul Antonio Rizzo recitând dou? poeme reprezentative pentru literatura din peninsul?. Spectacolul a fost repetat ?i pentru membrii RO.AS.IT. care au venit în partea a doua a evenimentului. Pe lâng? bucure?teni, la inaugurarea centrului cultural au participat reprezentan?i ai filialelor RO.AS.IT. din Suceava, Gala?i, Bac?u, Pite?ti, Brezoi, Ia?i ?i Petro?ani.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.