Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz? cursuri de limb? ?i cultur? italian?

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz? cursuri de limb? ?i cultur? italian?, la sediul s?u din str. Lipscani nr.19, Bucure?ti. Lec?iile sunt ?inute de profesori italieni de specialitate ?i se desf??oar? în module de 10 ?edin?e (20 de ore) de dou? ori pe s?pt?mân?. Costul unui modul este de 300 RON.
Grupele sunt formate din maximum 10 cursan?i ?i toate materialele necesare sunt puse la dipozi?ie de organizatorul acestuia. Cursurile vor începe la data de 1 noiembrie 2014.

Rela?ii la tel - 037.277.2459 sau la adresa de email:
prroasit@yahoo.com

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.