Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

RO.AS.IT., reprezentat? o important? conferin?? desf??urat? la Torino

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a avut reprezentant la Coferin?a ”Importan?a de a fi contemporani. Arta contemportan?: turism ?i apropiere cultural? între politicile publice ?i energia privat?”, organizat? pe 23 septembrie, la Torino, la sediul Funda?iei Sandretto Re Rebaudengo. Acesta a transmis mesajul nostru de salut organizatorilor de la Asocia?ia Prioritatea Culturii, prezidat? de Francesco Rutelli.
În deschidere, au luat cuvântul Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Francesco Rutelli ?i Luciano Volante. Au sus?inut discursuri: Riccardo Rossotto – Avvocato R&P Legal; Alessandra Donati – Docente Universita di Milano Bicocca, Roberto Grossi – pre?edinte Federculture; Luca dal Pozzolo – director Observatorul Cultural din Piemont. Conferin?a a fost moderat? de Armando Massarenti, de la ”La Domenica del Sole Sole 24 Ore”. Evenimentul l-a avut ca invitat special pe ministrul Dario Franceschini.
La finalul lucr?rilor, a fost prezentat Comitetul care reune?te câteva dintre principalele funda?ii pentru arte contemporane active din Italia. Re?eaua Funda?iilor este un nou organism care are obiectivul de a valoriza ?i de a pune la dispozi?ie voca?iile ?i competen?ele pe care aceste funda?ii le asigur? în câmpurile cercet?rii, al sus?inerii tinerelor genera?ii de arti?ti na?ionali ?i interna?ionali, al aduca?iei, al raportului cu publicul ?i comunit??ile locale.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.