Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Confluen?e plastice româno – italiene: Antonio Rizzo ?i invita?ii s?i

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. g?zduie?te, în perioada 11 decembrie 2013 – 11 ianuarie 2014, expozi?ia de pictur? “Confluen?e plastice româno – italiene: Antonio Rizzo ?i invita?ii s?i”.

“În spa?iul expozi?ional din strada Lipscani nr. 19, un num?r de actuali sau fo?ti cursan?i ai ?colii de Art? printre care se num?r? ?i domnul Antonio Rizzo, se întâlnesc într-o frumoas? expozi?ie de grup. Diversitatea stilistic? a expozan?ilor ofer? privitorilor un real ?i spectaculos dialog plastic propus de domnul Antonio Rizzo, ini?iatorul acestui proiect, în dorin?a sa de comunicare pe coordonatele frumosului, altfel decât cea verbal?.
În atelierul de pictur? al ?colii de Art?, la timpul petrecut în fa?a ?evaletului pentru însu?irea me?te?ugului se adaug? ?i momente de r?gaz în care cursan?ii, împreun? cu profesorul, dar nu neap?rat, împ?rt??esc opinii, idei, p?reri, legate de pasiunea comun? pentru pictur?, pasiune care-i reune?te dizolvând poate ni?te grani?e, dat fiind c? ei vin din domenii de activitate diferite”.
Florian Lucan, artist plastic, profesor la Scoala de Art? Bucure?ti.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.