Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

EUROPOLIS 2014: Tab?ra pentru tinerii etnici italieni, a ?asea edi?ie de poveste

Asocia?ia Italienilor din România- RO.AS.IT. a organizat, între 1 ?i 11 septembrie 2014, tab?ra pentru pentru copii ?i tineret de la Tulcea. Aflat la a 6-a edi?ie, acest proiect are scopul de a revigora comunitatea prin implicarea tinerilor. Pentru al treilea an, tab?ra a avut loc în Complexul turistic Europolis din Tulcea, la care au participat copii ai etnicilor italieni din diferite comunit??i locale din ?ar?, precum Brezoi, Bucure?ti, Suceava, Ia?i, Bac?u, Pite?ti ?i Greci. Prin asemenea proiecte, Asocia?ia Italienilor din România- RO.AS.IT. î?i propune s? p?streze ?i s? transmit? genera?iei tinere cultura tradi?ional? italian?, prin limb? ?i obiceiuri ale identit??ii specifice, astfel c?, programul a cuprins cursuri de limb? italian? ?i dansuri tradi?ionale specifice Italiei. La deschiderea taberei a luat cuvântul Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România- RO.AS.IT.. Printre invita?i, s-a num?rat ?i Gabriela Tarabega, director al revistei ,,Siamo di nuovo insieme”.
La atelierul de dans, copiii au studiat cu instructorul ansamblului “ Di nuovo insieme”, Petre ?u?u, pa?ii de dans specifici tarantelei ?i dansurilor din nordul Italiei.
În cadrul cursurilor de limb? italian? copiii au studiat no?iuni de cunoa?tere a limbii, coordona?i de colaboratorul apropiat al RO.AS.IT., profesorul Antonio Rizzo.
În continuarea cursurilor de dans tradi?ional specific ?i limb? italian?, tinerii etnici au vizitat la Tulcea Muzeul de istorie ?i arheologie, Monumentul independen?ei ?i Muzeul de ?tiin?e naturale (acvariu). Au fost f?cute excursii cu catamaranul în complexul Somova-Perche? ?i în Delta Dun?rii. O foarte interesant? excursie a fost cea de la m?n?stirile dobrogene Celic-Dere, Saun ?i Coco?, precum ?i cea de la Cet??ile Enisala ?i Dolo?man.

Întâlniri interesante

Copiii au mai avut parte de dou? întâlniri speciale. Cea dintâi a fost o lec?ie cu preotul catolic din comuna tulcean? Greci despre comunit??ile italiene din România, dar ?i despre importan?a religiei, iar în cea de-a doua întâlnire, doctorul în ?tiin?e biologice Ion Munteanu le-a povestit ?i explicat copiilor despre Delta Dun?rii, ce a fost în trecut, ce este în prezent, dar ?i care sunt previziunile pentru viitor. Participan?ii s-au ar?tat interesa?i de aceste teme în aceea?i m?sur? cu dansul, muzica, dar ?i cu restul activit??ilor distractive pentru tân?ra genera?ie, precum concursuri sportive, pictur? Ebru, jocuri de societate, de comunicare, recitaluri, cantece ?i teatru.

În încheiere, participan?ii la tab?r? ?i invita?ii s-au bucurat de o frumoas? festivitate, copiii sus?inând un spectacol în cadrul c?ruia au prezentat tot ce au înv??at. Au fost reprezenta?ii de cantece în limba italian?, dansuri tradi?ionale, o mic? scenet? ?i un spectacol de dans tradi?ional italian. La festivitate au fost prezente din partea RO.AS.IT., Ioana Grosaru, pre?edintele asocia?iei, ?i Olimpia Coroam?, din partea Comisiei de cultur?.
Tinerii de origine italian? au avut posibilitatea în tab?ra Europolis 2014 s?-?i cunoasc? istoria, s? pre?uiasc? ?i s? p?streze valorile spirituale ?i materiale ale comunit??ii din care provin. De asemenea, au avut ocazia s? cunoasc? obiectivele turistice cu caracter cultural, istoric, arheologic sau arhitectural din Dobrogea, precum ?i frumuse?ile naturale ale acestui spa?iu unic în Europa.

Reac?ii dup? tab?r?

Reac?iile parin?ilor dup? desf??urarea taberei sunt pozitive: copiii au devenit mai responsabili ?i s-au întors acas? cu mai multe cuno?tin?e despre tradi?iile italiene, astfel c? î?i doresc s? participe la urm?toarele activit??i de acest gen, organizate de Asocia?ia Italienilor din România- RO.AS.IT.
Participan?ii au ?inut ?i un jurnal al taberei în care au scris, zilnic, gânduri despre ce le-a pl?cut în ziua precedent?. Toate vorbele puse pe hârtie au fost frumoase ?i am ales cateva dintre ele.
“Mi-a pl?cut foarte mult vizita la acvariu unde am v?zut diferite specii de pe?te ?i foarte multe animale împ?iate. Cursurile de dans ?i limb? italian? sunt de asemenea în topul preferin?elor mele.” - Ursu Andreea “Prima zi din tab?r? a însemnat cu adev?rat un c?lduros “Bun venit!” cu activit??i interesante ?i captivante” - Nane Andreea
“Ieri am v?zut lebede, libelule albastre, broa?te, pescarii care pescuiau ?i nuferi ca de cear?. Un peisaj mirific de care nu ai parte mereu s? îl vezi.” - M?rcu?anu Alexia
“Ast?zi am fost la muzeul de istorie, iar acolo am v?zut vase din ceramic? în care se c?ra ulei de m?sline, pe?te ?i ap?. Am mai v?zut primii bani care au ap?rut, care sem?nau cu ni?te vârfuri de s?ge?i, am v?zut cum î?i înc?lzeau camerele de lut în care st?teau ?i cum î?i aduceau ap?. ” - Petru?ca Ilinca
“Când am pescuit a fost cel mai distractiv deoarece chiar dac? n-am prins nici un pe?te, a fost distractiv s? pescuiesc în echip?.” - Rotaru Robert
“Ast?zi ne-am plimbat cu vapora?ul în Delta Dun?rii. Seara i-am s?rb?torit pe cei care poart? numele Sf. Maria ?i dup? am avut repeti?ii la dansuri. A fost o zi superb?.”- Savioli Roberta
“Am vizitat cet??ile Enisala ?i Orgame. Mâncarea a fost destul de bun?. Spectacolul de încheiere a taberei înso?it de mas? a fost perfect. Nu m-am mai distrat de foarte mult timp atât de bine.” - Aurelia
“Nu-mi vine s? cred ca scriu aceste rânduri dup? zece zile minunate petrecute cu prieteni adev?ra?i. Am aflat lucruri noi despre Delt?, despre locuri ?i oameni importan?i din zona Dobrogei, m?n?stiri cet??i, am navigat, am pescuit, ne-am îmbog??it cuno?tin?ele de italian? ?i am înv??at dansuri populare italiene. Niciodat? în via?a mea nu m-am mai distrat atât de bine.” - Ruiu Octavian

(Florentina Caragea)

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.