Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

ANUN? DE INCHIDERE - proiectului „TIC – Poarta spre cunoa?tere ?i eficien??”, cod SMIS 41108

ASOCIA?IA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT, cu sediul în Str. Petru Rare? Nr. 7, 720008 Suceava, jude?ul Suceava, anun?? public închiderea proiectului „TIC – Poarta spre cunoa?tere ?i eficien??”, cod SMIS 41108, proiect finan?at prin PROGRAMUL OPERA?IONAL SECTORIAL „CRE?TEREA COMPETITIVIT??II ECONOMICE”, Axa III „Tehnologia Informa?iei ?i Comunica?iilor pentru sectoarele privat ?i public”, Domeniul Major de Interven?ie 1 „Sus?inerea utiliz?rii tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor”, Opera?iunea 1 „Sprijinirea accesului la Internet ?i la serviciile conexe”.
Proiectul in valoare eligibila contractata de 91.702 lei, din care suma de 71.969 lei valoare nerambursabila din FEDR,s-a derulat pe o perioada de 3 luni, data de start a proiectului a fost 25.05.2014.
In perioada de implementare au fost achizitionate prin proiect un numar de 8 calculatoare (4 laptop-uri si 4 desktop-uri), 1 server, 1 imprimanta ?i 1 multifunctionala, cu licen?ele aferente. Toate aceste echipamente reprezinta dotari pentru punctul de lucru din Bucuresti, str Lipscani, nr. 19.

REPREZENTANT LEGAL – PRE?EDINTE
GROSARU IOANA

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.