Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Andi Grosaru particip? la Consiliul Partidului Democrat European

Domnul Andi Grosaru, secretarul general al Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., va participa la Consiliul Partidului Democrat European (PDE), care se va desf??ura vineri, 28 februarie, la Bruxelles.
Între PDE ?i RO.AS.IT. exist? un protocol de colaborare semnat în noiembrie 2012. Reamintim cele ?ase principii generale ale protocolului care implic? ?i Institutul Democra?ilor Europeni:

- RO.AS.IT. va sprijini ini?iativele ?i demersurile PDE ?i IDE în organizarea de evenimente cu caracter cultural, ?tiin?ific, politic sau social;
- RO.AS.IT. va hot?rî, în Congres, aderarea membrilor s?i la PDE ?i la IDE;
- RO.AS.IT. va sus?ine proiectele PDE ?i IDE în România;
- PDE ?i IDE vor sus?ine proiectele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT. în domeniile cultural, ?tiin?ific, politic sau social;
- PDE ?i IDE vor sprijini ini?iativele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT. în ceea ce prive?te integrarea european?;
- PDE ?i IDE vor consulta Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. în politicile legate de minorit??ile na?ionale.

Vom reveni cu amanunte.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.