Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Tab?ra multicultural? la P?dureni

Reprezentan?i ai zece etnii din România au participat la prima edi?ie a Taberei Multiculturale Na?ionale P?dureni, între 21 ?i 27 august 2013, în organizarea Direc?iei Jude?ene de Sport ?i Tineret Covasna ?i a Asocia?iei de Tineret ECOU. Din partea Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT. au fost prezen?i Roxana ?i Diana-Maria Dell’Agnollo, Alin Mezaroba ?i Mircea Pezamosca.
Pe parcursul s?pt?mânii au fost organizate excursii, petreceri tematice, reprezenta?ie de teatru-forum, cu piesa ”Nu pute?i voi urî, cât putem noi iubi”. De asemenea, tab?ra a fost onorat? de invita?i de marc? din jude?ul Covasna, cu experien?? în domeniu, pentru seminarii pe teme de multi- ?i interculturalitate, dar ?i pentru dezbateri libere.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.