Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Criterii de departajare pentru înscrierea în înv???mântul primar la ”Dante Alighieri”

În perioada 23 februarie – 13 martie 2015 se pot depune dosarele pentru înscrierea în clasa preg?titoare la Liceul Teoretic ”Dante Alighieri”, dup? orarul: luni – vineri 08:00 – 20:00 ?i sâmb?t? 08:00 – 13:00.

Sâmb?t?, 14 martie 2015, între orele 08:00 – 18:00, va avea loc sus?inerea interviului de limb? matern? italian?, în cazul în care num?rul solicit?rilor este mai mare decât num?rul de locuri. Potrivit planului de ?colarizare propus spre aprobare de c?tre ISMB, pentru anul ?colar 2015-2016 sunt prev?zute dou? clase preg?titoare cu predare în limba matern? italian? – 50 de locuri.
Sâmb?t?, 21 februarie, va fi Ziua por?ilor deschise la Liceul ”Dante Alighieri”.
Consiliul de Administra?ie al Liceului Teoretic ”Dante Alighieri” a aprobat urm?toarele criterii specifice de departajare pentru înscrierea în înv???mântul primar pentru anul ?colar 2015-2016:
– cunoa?terea limbii italiene
– copii apar?inând minorit??ii italiene din România sau a celor care provin din familii italiene sau mixte (act doveditor: adeverin?? de la RO.AS.IT. sau acte de identitate copil/p?rinte)
– copii care au înso?it p?rin?ii în Italia ?i au participat la gr?dini?e cu studiul limbii italiene
– copii ai c?ror p?rin?i, fra?i î?i desf??oar? activitatea în institu?ii unde se folose?te limba italian?
– copii ai c?ror p?rin?i, fra?i sunt absolven?i ai unit??ii ?colare, cu cuno?tin?e de limba italian?
– copii ai c?ror p?rin?i au locul de munc? în sedii aflate în apropierea unit??ii ?colare.

Pentru detalii, v? rug?m s? accesa?i SITE-UL LICEULUI - http://liceuldantealighieri.ro/

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.