Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Antonio Rizzo: ”F?r? cultur?, popoarele devin barbare”

Sala ”Carol I” a Bibliotecii Centrale Universitare Bucure?ti a g?zduit lansarea c?r?ii ”Îmi amintesc de o zi de ?coal?. C?l?torie prin amintiri ?i poezii înv??ate la ?coal?”, scris? de Antonio Rizzo. Evenimentul a fost organizat de Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. sub Înaltul Patronaj al Ambasadei Italiei la Bucure?ti. Printre invita?ii de onoare s-au num?rat domnul Ezio Peraro, directorul Institutului Italian de Cultur? din Bucure?ti, doamna Paola Faraca, de la Institutul Cultural Italian din Cluj, domnii Drago? Zispol (deputat din partea Uniunii Elene din România) ?i Amet Aledin (subsecretar de stat) ?i doamna subsecretar de stat Christiane Gertrud Cosmatu, din partea Departamentului pentru Rela?ii Interetnice.
”Vreau s? mul?umesc gazdelor noastre ?i dumneavoastr?, celor prezen?i. Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. ?i-a asumat un rol important, acela de a edita carte. Scopul nostru, ca minoritate, este s? recuper?m limba matern?. Tocmai de aceea volumul este unul bilingv”, a spus în deschidere doamna Ioana Grosaru, pre?edintele RO.AS.IT.
La rândul s?u, domnul Ezio Peraro a m?rturisit c? încearc? s? nu lipseasc? de la niciun moment în care este prezentat? italienitatea: „Fac ceva foarte pl?cut s? prezint ?i s? reprezint cultura italian?. Este o onoare pentru mine s? fiu prezent aici. Este datoria noastr? de a construi pun?i între culturile noastre ?i aceasta se poate numai propunând cultura noastr? altora ?i în?elegând cultura altora. Referirile care se fac în aceast? carte îi ajut? pe cititori s? ?tie ce studiem noi la ?coal?”.
Un moment emo?ionant a fost reprezentat de luarea de cuvânt a domnului Drago? Zisopol, care ?i-a amintit de cel care a fost deputatul Mircea Grosaru, propunând un moment de reculegere în memoria acestuia. ”Ce rost mai au poe?ii în prezent? Sunt manifest?ri ale credin?ei. E important c? sunte?i a?a mul?i prezen?i aici, la aceast? lansare de carte, ?i o felicit pe doamna pre?edinte Ioana Grosaru. Este foarte interesant? carte”.
”Îmi este greu s? îmi adun gândurile… m? bucur c? este atâta lume la o lansare de carte. Noi (n.r. Departartamentul pentru Rela?ii Interetnice) v? sprijinim pe cei care sunte?i reprezentan?ii minorit??ilor na?ionale. V? transmit gândurile de bine ale doamnei Lacziko, care nu este în ?ar? în acest moment”, a spus doamna Cosmatu, completat? de domnul Aledin: ”Noi, reprezentan?ii comunit??ilor etnice, ?tim s? ne apreciem valorile ?i s? ducem mai departe ce am construit. Omul este cu adev?rat liber când î?i propune s? realizeze ceva nu numai în plan personal, ci ?i pentru comunitatea din care face parte”.
Autorul Antonio Rizzo ?i-a început discursul mul?umindu-i Asocia?iei Italienilor din România pentru publicarea c?r?ii. ”Prezen?a dumneavoastr? aici d? valoare muncii mele. În aceast? carte încerc s? îmi amintesc de b?ie?elul care eram. Avem tendin?a s? uit?m ce ne-a pl?cut în trecut ?i ne emo?ion?m superficial de ce tr?im în prezent… Pentru mine, poezia e o form? de rug?ciune. Cultura este un mod de a ne apropia de Dumnezeu. Este un bun pe care trebuie s? îl p?str?m cu mare aten?ie, pentru c?, o dat? pierdut, popoarele devin barbare. Pe m?sur? ce înaint?m în vârst?, vedem cu al?i ochi evenimentele din trecut. Recitind ce citeam când eram elev, în?eleg ce nu în?elegeam atunci”.
Paola Faraca a recitat poezia ”Insomnia nocturn?”, evenimentul încheindu-se cu o sesiune de autografe.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.