Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Ioana Grosaru, aleas? vicepre?edinte în Comisia de Cultur? a CMN

La sediul Departamentului pentru Rela?ii Interetnice s-a desf??urat, pe 5 februarie, ?edin?a Comisiei de Cultur? din cadrul Consiliului Minorit??ilor Na?ionale. Cu aceast? ocazie a fost aleas? noua conducere a comisiei, format? din: Serin Türko?lu (Uniunea Democrat? Turc?) – pre?edinte, Ioana Grosaru (Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT.) – vicepre?edinte ?i Svetlana Cr?ciun (Comunitatea Ru?ilor Lipoveni) – secretar.
A fost trecut în revist? calendarul evenimentelor din 2015, din care nu lipsesc proiecte de tradi?ie precum ONGFest, ProEtnica, Confluen?e sau Alfabetul Convie?uirii. De asemenea, în acest an vor continua activit??ile reunite sub genericul unor proiecte de anvergur? precum Alian?a Civiliza?iilor ?i Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dun?rii.
În cadrul ?edin?ei Comisiei de Cultur? au fost prezentate mai multe proiecte editoriale ale organiza?iilor minorit??ilor na?ionale, dintre care men?ion?m ”Kestiuni Rome – O incursiune în cultura, istoriile ?i tradi?iile romilor”, “Mano Roman” sau “Iz oriental”, o interesant? culegere de re?ete tradi?ionale turce?ti.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.