Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Expozi?ia artistului Traian Boicescu, vernisat? la sediul RO.AS.IT.

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a organizat expozi?ia de pictur? ?i tapiserie a artistului de origine italian? Traian Boicescu. Membri RO.AS.IT., prieteni ai artistului, critici sau iubitori ai artei au participat la vernisajul desf??urat în sala de expozi?ii a sediului din strada Lipscani nr 19.
”Expozi?ia pe care o vernis?m ast?zi apar?ine unui artist consacrat, cu o bogat? experien?? expozi?ional?, care de-a lungul carierei sale profesionale a ob?inut premii ?i distinc?ii ce-l recomand? ca unul dintre valoro?ii artisti plastici contemporani, pe care i-a dat plaiurile vâlcene, Traian ?tefan Boicescu Bonisegna. Este o bucurie s?-l g?zduim azi pentru prima dat? în sala noastr? de expozi?ii. Cu atât mai mult, ne bucur?m s? prezent?m un artist descendent al unei familii de emigran?i italieni pe linie matern?. Provenit? din Nordul Italiei, str?bunicul din Predazzo, str?bunica din Udine, în urm? cu peste 150 de ani, ace?tia au ales România ca ?ar? de destina?ie ?i au r?mas definitiv aici, au dat na?tere unei noi familii care, iat?, are reprezentan?i care le duc mai departe într-un mod remarcabil mo?tenirea.
Format la ?coala româneasc? de art?, nu putem s? nu ne ducem cu gândul ?i s? facem trimitere la ereditatea care are un cuvânt de spus când ne referim la talentul, la inspira?ia, la sim?ul culorilor ?i al armoniei care cu siguran?? vine de undeva ?i de ce nu, ne îndrept?m privirea spre Italia”, a spus doamna Ioana Grosaru, pre?edintele RO.AS.IT., în deschiderea evenimentului.
Emo?ionat ?i modest, artistul a l?sat operele expuse, criticii de art? ?i prietenii s? vorbeasc? în locul s?u.
Expozi?ia de pictur? ?i tapiserie este deschis? de luni pân? vineri în strada Lipscani 19, etaj 1, în intervalul 10:00 – 17:00.
V? a?tept?m cu drag.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.