Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Tab?r? cu jocuri, excursii ?i degustare de pr?jituri

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a organizat, în perioada 2-12 septembrie 2013, la Tulcea, o tab?r? la care au participat copii ai etnicilor italieni din mai multe zone ale ??rii.
Programul taberei s-a bazat în principal pe vizitarea diferitelor obiective ?i a locurilor de interes istoric ?i turistic, valorificându-se poten?ialul turistic ?i patrimoniul cultural al zonei. Au fost vizitate Muzeul de istorie si arheologie, Casa AVRAMIDE ?i Centrul Ecomuzeal “Delta Dun?rii” din Tulcea. De asemenea, au fost f?cute excursii pe Dun?re (pe lacurile Casla, Samova ?i Parche?) ?i in Delta Dun?rii. A?a cum m?rturiseau participan?ii, o foarte interesant? excursie a fost cea de la mân?stirile dobrogene Celic-Dere ,Saun, Coco? ?i bazilica de la Niculi?el, precum ?i cea de la Cetatea Enisala ?i ?antierul Cetate roman? IBIDA.
Excursia din localitatea Greci a prilejuit vizitarea Bisericii Catolice, a Parcului na?ional Mun?ii M?cin ?i a complexului de produc?ie (cofet?rie ?i patiserie)”ANGELO”, unde copiii au savurat pr?jituri delicioase. Pe lâng? excursii, copiii s-au putut bucura de activit??ile instructive organizate în cadrul taberei, precum atelierul de muzic? ?i dans. La atelierul de dans, participan?ii au studiat cu instructorul ansamblului “Di nuovo insieme”, Petre ?u?u, pa?ii de dans specifici tarantelei ?i dansurilor din nordul Italiei.
Zilnic au fost organizate ?i activit??i distractive, copiii fiind antrena?i în concursuri sportive, jocuri de societate, de comunicare, recitaluri, cântece ?i teatru.
Tabara s-a încheiat cu o festivitate artistic? ?i, bineîn?eles, foc de tab?r?.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.