Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Activitatea deputatului Mircea Grosaru, apreciată de Ministerul Justiţiei

Domnul deputat Mircea Grosaru, preşedintele Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT., a primit invitaţia de a face parte dintr-un grup consultativ de experţi care include toate categoriile interesate în domeniul insolvenţei: judecători, judecători sindici, practicieni, Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Comisia pentru supravegherea Asigurărilor, instituţiile etc., în cadrul unui proiect ce viziează îmbunătăţirea cunoştinţelor în materie de insolvenţă în rândul specialiştilor din domeniu prin organizarea uneii serii de seminarii "Train the Trainers" (formarea formatorilor), pentru 60 de judecători-sindici, grefieri şi practicieni în insolvenţă.
Invitaţia a venit din partea Ministerului Justiţiei, care a subliniat expertiza domnului Grosaru în domeniul insolvenţei, expertiză relevată prin prisma iniţiativelor legislative concretizate în soluţii normative precum legea concordatului preventiv sau reglementări referitoare la procedura juridică a insolvenţei pro organizarea profesiei practicienilor în insolvenţă.

INVITATIE

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.