Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Mai sunt zece zile pân? la Festivalul “Confluen?e 2013?

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz?, la Ia?i, în perioada 11-14 octombrie 2013, o nou? edi?ie a Festivalului Interetnic “Confluen?e”. Proiectul propune tinerilor din jude?ul Ia?i, pasiona?i de artele spectacolului, un produs intercultural, unitar ?i atractiv, care va fi realizat de c?tre colegii lor de genera?ie, reprezentan?i ai câtorva etnii din România, precum italieni, maghiari, greci, ru?i lipoveni, rromi, ucraineni, poloni etc. Evenimentul cultural-artistic va fi realizat sub forma unui spectacol sincretic ?i include muzic?, dans, teatru de umbre ?i tehnici specifice filmului documentar. Toate activit??ile se adreseaz? cu prec?dere ideii de valorificare a poten?ialului cultural care exist? în zona Moldovei cu adresabilitate minorit??ilor, destul de numeroase în aceast? parte de ?ar?. În Jude?ul Ia?i tr?iesc peste 15 etnii din cele 20 existente în România.


Agenda activit??ilor:
- „Parad? a portului tradi?ional” – în Municipiul Ia?i pe traseul Palatul Culturii – Pia?a Unirii – Casa de Cultur? a Studen?ilor
- Un spectacol de deschidere a festivalului – va începe dup? încheierea “paradei portului tradi?ional ?i se va desf??ura pe o scen? amplasat? în fa?a Casei de cultur? a Studen?ilor Ia?i (Pia?a M. Eminescu). În cadrul spectacolului de dschidere, fiecare grup participant va sus?ine un program artistic liber cu o durat? de 15 – 20 minute ?i o mas? rotund? cu tema „Minoritari în Europa”.
– Expozi?ie de fotografie, cu tema “Aspecte din via?a cultural? ?i social? a etniilor”. Va fi expus? în holul Casei de Cultur? a Studen?ilor, locul unde se vor organiza ?i spectacolele.
- Mas? rotund? cu tema „Minoritari în Europa”.
- Desf?urarea spectacolului sincretic, – dup? un scenariu inedit propus de regizorul Aurelian B?l?i?? (Conf. Univ. dr. la Universitatea „G. Enescu” din Ia?i) ?i a coregrafului Petre ?u?u (responsabil al ac?iunii de tineret). Spectacolul include „teatru de umbre”, muzic? tradi?ional?, dans tradi?ional ?i elemente specifice filmului documentar de scurt metraj, proiec?ii video. Spectacolul va fi sus?inut de cele10 grupuri cultural-artistice invitate împreun? cu un grup de studen?i de la Departamentul Teatru al Universit??ii „G. Enescu” din Ia?i.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.