Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Energie pozitiv? de la “Filonul sacru”

Expozi?ia de pictur? pe sticl? a Mihaelei Mateescu Profiriu, desf??urat? ieri, la Palatul Parlamentului din Bucure?ti, a reprezentat un moment de emo?ie profund? atât pentru artist?, cât ?i pentru numero?ii vizitatori. Tablourile expuse pe holul din fa?a s?lii de plen a Camerei Deputa?ilor, un spa?iu excelent pentru astfel de evenimente, au fost dispuse în dou? sec?iuni, icoane pe sticl? ?i zodiac, între care au fost amplasate dou? sculpturi ale lui Nestor Culluri.
În deschidere, Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., a descris pe scurt expozi?ia ?i a amintit despre arti?tii din famila Culluri, din care se trage Mihaela Mateescu Profiriu, o familie de italieni care a marcat nu numai istoria minorit??ii italiene de aici, ci ?i a ??rii: “Italienii stabili?i pe acest p?mânt au venit, au r?mas ?i au durat aici o cultur?, contribuind ?i continuând s? contribuie la evolu?ia acestui popor frate (…) Vreau s? mul?umesc Ambasadei Italiei la Bucure?ti, domnului ambasador Diego Brasioli, pentru Înaltul Patronaj acordat acestui eveniment. De asemenea, mul?umesc Departamentului pentru Rela?ii Interetnice, Camerei Deputa?ilor, domnilor deputa?i din Grupul Minorit??ilor Na?ionale ?i, nu în ultimul rând, dumneavoastr?, celor care a?i venit pentru aceast? întâlnire de suflet”.
Omul de cultur? Viorel Burlacu, din Tecuci, ora?ul natal al pictori?ei, a f?cut o prezentare aprofundat? a operei Mihaelei Mateescu Profiriu, în prefa?a discursului artistei. Ca de obicei, Mihaela Mateescu a fost concis?, dar cuvintele sale cânt?resc cât o mie de vorbe, ajungând direct la inima celor care o ascult? ?i înc?rcând-o cu energie pozitiv?. “Vreau s? ne revedem cât mai des… ?i mul?umesc Asocia?iei Italienilor din România pentru c? ne d? prilejul acestor întâlniri… timpul trece repede… dac? iau agenda de telefoane ?i tai numele celor pe care îi iubesc ?i care nu mai sunt printre noi, atunci agenda devine gri”, a spus pictori?a, cu ochii în lacrimi.
?i doamna Margareta Labi? a dorit s? ia cuvântul pentru a-?i exprima admira?ia, evenimentul fiind completat cu un recital de muzic? italian? clasic? al Janinei Lorelei Simion, c?reia i s-a al?turat ?i tenorul Antonio Furnari.
Tot ieri, la Palatul Parlamentului, a fost lansat ?i albumul de pictur? “Icoana pe sticl?”, al Mihaelei Mateescu Profiriu, care poate fi procurat de la sediul RO.AS.IT. din strada Lipscani nr. 19.

??îââl.,

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.