Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

ProEtnica 2014: ”Di nuovo insieme” i-a luat la dans pe spectatori

La Sighi?oara, s-a desf??urat cea de-a 12-a edi?ie a Festivalului Intercultural ProEtnica, organizat de Centrul Educational Interetnic pentru Tineret împreun? cu Municipiul Sighisoara ?i finan?at de Ministerul Culturii, Departamentul pentru Rela?ii Interetnice al Guvernului României. Reprezentan?ii minorit??ilor etnice nationale au pus în scen? treizeci de manifest?ri artistice ?i au expus materiale reprezentative la standurile de prezentare. Potrivit organizatorilor, manifest?rile artistice, care au reunit 800 de participan?i, ?i prelelegerile pe teme interetnice ?i interculturale au fost urm?rite de aproximativ 15.000 de vizitatori în perioada 21-24 august.
Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a fost reprezentat? de ansamblul de dansuri tradi?ionale ”Di nuovo insieme”, coordonat de profesorul coregraf Petre ?u?u, care a sus?inut dou? reprezenta?ii. În cel de-al doilea spectacol, arti?tii au interac?ionat cu spectatorii, pe care ”i-au dansat” pe ritmuri italiene. De asemenea, vizitatorii au putut g?si, la standul RO.AS.IT., c?r?i, ziare, reviste, CD-uri ?i alte materiale de promovare a identit??ii minorit??ii italiene istorice din România.

Alte minorit??i participante: Partida Romilor ProEuropa, Uniunea Croa?ilor din România, Uniunea Democrat? a Maghiarilor din România, Asocia?ia Macedonenilor din România, Asocia?ia Liga Albanezilor din România – ALAR, Uniunea Democratic? a Slovacilor ?i Cehilor din România, Federa?ia Comunitatilor Evreie?ti din România – Cultul Mozaic, Comunitatea Ru?ilor Lipoveni din România, Forumul Democrat al Germanilor, Uniunea Ucrainenilor din România, Uniunea Democrat? a T?tarilor Turco-Musulmani din România, Uniunea Bulgar? din Banat – România, Uniunea Democrat? Turc? din România, Uniunea Polonezilor din România, Uniunea Cultural? a Rutenilor din România, Uniunea Elen? din România, Uniunea Armenilor din România, Uniunea Sârbilor din România. ProEtnica s-a desf??urat între vechile ziduri ale cet??ii medievale, care s-a transformat într-un adev?rat forum, cu acces gratuit, al dialogului intercultural. Consilierul în Ministerul Culturii, Karol Konig a apreciat, în deschiderea manifest?rii, c? institu?ia din care face parte consider? acest eveniment drept unul dintre cele mai importante, în legatura cu activitatea de promovare, p?strare, conservare ?i dezvoltare a culturii minorit??ilor na?ionale.

Pentru mai multe fotografii de la evenimentul Proetnica 2014 vizitaţi sectiunea multimedia / foto a site-ului.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.