Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Spectacol-maraton la ”Alfabetul convie?uirii”

Departamentul pentru Rela?ii Interetnice ?i Uniunea Elen? din România au organizat cea de-a doua edi?ie a ”Alfabetului convie?uirii”. Evenimentul s-a desf??urat pe 9 decembrie, în sala de spectacole a Cercului Militar Na?ional ?i a reunit reprezentan?i ai minorit??ilor na?ionale recunoscute, care au performat dansuri ?i cântece tradi?ionale într-un spectacol de ?ase ore. În deschidere, reprezentan?ii organiza?iilor minorit??ilor na?ionale în Parlamentul României au adresat publicului câteva cuvinte cu ocazia acestui eveniment ?i înaintea s?rb?torilor de iarn?. Al?turi de ei a fost invitat ?i Andi Grosaru, secretarul general al Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT..
”V? mul?umesc pentru oportunitatea de a participa la acest eveniment frumos. Am s? parafresez un fost ambasador al Na?iunilor Unite, care spunea c? bog??ia unei ??ri este reprezentat? de diversitatea comunic?rii. România reprezint? un model de convie?uire, în care etniile tr?iesc în armonie. Asocia?ia Italienilor din România este mândr? s? participe al?turi de reprezentan?ii celorlalte minorit??i”, a spus Andi Grosaru, care a încheiat transmi?ând gândurile de bine ale RO.AS.IT. cu ocazia apropiatelor s?rb?tori.
Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a participat la spectacol cu trei momente artistice. Mai întâi au urcat pe scen? piticii de la ansamblul de dansuri ”L’allodola”, preg?tit de Florentina Caragea. Apoi, ?tefan Lupu, Eduard Hanuseac ?i Alexandru Devesievici au interpretat trei cântece cu semnifica?ie: ”Insieme”, ”Santa Lucia” ?i ”Tu scendi dalle stelle”. Dansul ansamblului ”Di nuovo insieme”, coordonat de profesorul coregraf Petre ?u?u, a completat reprezentan?ia minorit??ii italiene.
Pe lâng? reprezentan?ii comunit??ii italiene istorice, la ”Alfabetul convie?uirii” 2014 au participat: maghiari – dansuri populare din zona Bârsei, croa?i – dansuri tradi?ionale, albanezi – cântece, forma?ie vocal-instrumental?, greci – dansuri tradi?ionale din Grecia ?i din Cipru, turci – muzic? ?i dansuri tradi?ionale, ruteni – colinde, evrei – cântece tradi?ionale, bulgari – dansuri ?i colinde, ru?i-lipoveni – dansuri de tineret, macedoneni – solist-vocal, romi – muzic? tradi?ional?, cehi ?i slovaci – dansuri populare, ucraineni – cântece, germani – cântece de s?rb?tori, turco-t?tari – dansuri tradi?ionale, polonezi – colinde.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.