Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

RO.AS.IT. a depus o coroan? de flori la Monumentul Eroilor din Suceava

Pre?edintele Ioana Grosaru ?i secretarul general Andi Grosaru au depus o coroan? de flori din partea Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT. la Monumentul Eroilor din cimitirul Pacea din Suceava.
Ceremonia militar? ?i religioas? organizat? de Ziua Na?ional? a României a început la ora 10:00, câteva zeci de reprezentan?i ai institu?iilor publice, ai partidelor politice ?i societ??ii civile fiind prezen?i pentru a depune coroane. Ceremonialul a început cu o slujb? religioas? oficiat? de un sobor de preo?i, dup? care autorit??ile au depus coroane ?i ?i-au adus omagiul în fa?a Monumentului Eroilor. Evenimentul s-a încheiat s-a încheiat cu o parad? a plutoanelor de elevi de la Colegiul Na?ional Militar „?tefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.