Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Expozi?ie dedicat? Italiei la Palatul Parlamentului

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz?, la data de 12 iunie 2014, ora 15.00, la Palatul Parlamentului din Bucure?ti, expozi?ia de icoane pe sticl? “Filonul sacru”, a pictori?ei Mihaela Mateescu Profiriu.
Desf??urat sub Înaltul Patronaj al Ambasadei Italiei la Bucure?ti, evenimentul este dedicat manifest?rilor prilejuite de s?rb?torirea Zilei Na?ionale a Republicii Italia ?i prelu?rii de c?tre Italia a pre?edin?iei Consiliului UE.
În cea de a 70- a expozi?ie personal?, Mihaela Mateescu Profiriu se prezint? cu o colec?ie de icoane pe sticl? ?i cu o sec?iune legat? de tradi?ia artistic? din familie, aceasta ducând ?i la numele expozi?iei “Filonul sacru”. În aceast? sec?iune vor fi expuse lucr?ri realizate începând cu anii 1880, apar?inând primului italian din familia sa venit în Romania. La eveniment va participa Janina Lorelei Simion, cu un recital de muzic? liric? italian?.Mihaela Mateescu Profiriu este o pictori?? n?scut? la Tecuci din p?rin?i de origine italian?. Pân? în prezent a avut expozi?ii în ?ar? ?i în str?in?tate (Elve?ia, Italia, Grecia, Venezuela, India). Lucr?rile sale au fost expuse în colec?ii din România, Anglia, Argentina, Australia, Belgia, Canada, Finlanda, Fran?a, Grecia, Italia, Japonia, Moldova, Olanda, Suedia, SUA, Ungaria ?i Venezuela.Mihaela Mateescu Profiriu a pictat Biserica Ortodox? Român? din Caracas – Venezuela. În anul 1993, a fost premiat? de Centrul Republican de Cultur? ?i Arte din Chi?in?u, iar în anul 2000 a fost distins? cu ”Crucea Patriarhal? pentru mireni”.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.