Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Confluen?e 2013 cu zece ansambluri de dans ale minorit??ilor na?ionale

În perioada 11-14 octombrie 2013, Asocia?ia Italienilor din România -RO.AS.IT., în parteneriat cu Casa de Cultur? a Studen?ilor- Ia?i, a organizat Festivalul Interetnic intitulat “CONFLUEN?E 2013”, cu sprijinul financiar al DRI.
Evenimentul cultural-artistic a fost realizat sub forma unui spectacol sincretic ?i a inclus muzic?, dans, teatru de umbre ?i tehnici specifice filmului documentar. Au participat 10 ansambluri de dans ale minorit??ilor na?ionale (ANSAMBLUL GERMAN “KORONA” – al Asocia?iei culturale Korona Bra?ov, ANSAMBLUL de dansuri “ORPHEAS” – al Comunit??ii Elene din Ia?i, GRUPUL FOLCLORIC MAGHIAR “BEREKENYE” – al Casei de Cultur? Cehu Silvaniei, jud. S?laj, ANSAMBLUL FOLCLORIC “VESELKA” – al Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Ia?i, GRUPUL FOLCLORIC “GIPSY EYES”- al Asocia?iei Rromilor din România, filiala Ia?i, ANSAMBLUL “RADUGA” – al Comunit??ii Ru?ilor-Lipoveni din Ia?i, ANSAMBLUL “KARASU” – al Uniunii Democrate a T?tarilor Turco- Musulmani din România, filiala Medgidia, jud. Constan?a , ANSAMBLUL “DI NUOVO INSIEME” – al Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., ANSAMBLUL FOLCLORIC “HÎRSAVA MARTÎLARΔ al Uniunii Democrate a Turcilor din România, filiala Hâr?ova, ?i ANSAMBLUL “ALLEGRIA” al ?colii Gimnaziale din localitatea Greci, jud. Tulcea).
Prima zi a festivalului (12 octombrie 2013) a cuprins un atelier de lucru pe parcursul c?ruia s-a finalizat spectacolul sincretic – elementul central al festivalului.
În spectacolul sincretic, desf??urat în sala „Gaudeamus” a Casei de Cultur? a Studen?ilor Ia?i, s-au îmbinat formele artistice dans tradi?ional ?i teatru de umbre, prin intermediul c?rora au fost valorificate scenic elemente din cultura comunit??ilor etnice reprezentate în festival. Spectacolul a fost întregit de frumuse?ea ?i unicitatea costumelor tradi?ionale, purtate cu mândrie de fiecare etnie în parte. Seara s-a încheiat cu un recital de muzica italian? în interpretarea tenorilor Antonio Furnari ?i Sorin Ursan, ?i ?tefan Gheorghe, elev la Palatul Copiilor din Ia?i.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.