Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Mesajul Directorului General al Biroului Na?iunilor Unite de la Geneva

Domnul Kassym-Jomart Tokayev, Directorul General al Biroului Na?iunilor Unite la Geneva, nu a putut fi prezent personal la vernisajul expozi?iei “De la emigrare la integrare”. A fost reprezentat de doamna Charlotte L. Warakaulle, ?eful Departamentului pentru Afaceri Politice ?i Parteneriate, care a ?i luat cuvântul:
“Din partea domnului Director General, care regret? c? nu poate fi prezent, este pl?cerea mea s? v? urez bun venit la vernisajul unei expozi?ii istorice importante cu o tem? care ne prive?te pe mul?i dintre noi – migra?ia. A? vrea s? mul?umesc Delega?iei Permanente a Consiliului Europei pentru organizarea acestui eveniment ?i pentru implicarea constant? în activit??ile noastre culturale. De asemenea, a? vrea s? îmi exprim aprecierea vizavi de prezen?a doamnei Katalin Laczyko, care arat? preocuparea Guvernului României de a împ?rt??i cultura ?i lec?iile înv??ate din istoria emigr?rii ?i integr?rii.

Contemplând emo?ionantele fotografii expuse în cadrul acestei expozi?ii, vedem în primul rând umanitatea. Vedem cum fiecare emigrant Italian a dat ceva din fiin?a sa pentru ca România s? fie ?ara care este ast?zi. Indiferent dac? ne afecteaz? direct sau indirect, emigran?ii reprezint? un factor de dezvoltare pentru pentru societ??ile în care se stabilesc.
Ast?zi, 214 de milioane de persoane tr?iesc în afara ??rii de origine. Mul?i dintre cei prezen?i aici se reg?sesc în aceast? situa?ie. Migra?ia afecteaz? fiecare regiune a lumii ?i multe ??ri sunt, în acela?i timp, ??ri de origine, de destina?ie ?i de tranzit.
Natura universal? a migra?iei a pus acest fenomen pe agenda Na?iunilor Unite, iar Geneva este un centru de lucru pe aceast? tematic?. Dezvoltarea social? ?i economic? prin migra?ie ?i conservarea drepturilor fundamentale ?i a demnit??ii emigran?ilor sunt domenii pe care Organiza?ia Interna?ional? pentru Migra?ie se concentreaz? – ?i m? bucur s? îi avem printre noi pe directorul general adjunct al acestei institu?ii, reprezentan?i ai Biroului Înaltului Comisar pentru Drepturilor Omului ?i pe Raportorul Special pe probleme de migra?ie.
Preocuparea noastr? vizavi de problematica migra?iei este evident? ?i în discu?iile despre agenda de dezvoltare post-2015. Luna viitoare, la Adunarea General? a Na?iunilor Unite de la New York, va avea loc un dialog la nivel înalt pentru a identifica m?surile prin care s? cre?tem beneficiile migra?iei interna?ionale pentru emigran?i ?i ??ri în acela?i timp.
Prin intermediul aceastei expozi?ii, tr?im istoria emigr?rii ?i integr?rii în România la nivel personal ?i individual. De asemenea, sunt sigur? c? evenimentul reprezint? o oportunitate de a reflecta la problema migra?iei la scal? global? – la contribu?ia sa la dezvoltarea economic? ?i social? ?i la viitorul nostru comun.

V? mul?umesc mult!”

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.