Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru învățământul în limba maternă italiană
Ioana Grosaru, preşedintele Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației şi Cercetării. Tema centrală a întrevederii a fost învățământul în limba maternă italiană. Doamna Grosaru a prezentat situația etnicilor italieni în ceea ce priveşte educația şi a subliniat necesitatea continuării demersurilor pentru înființarea unor clase cu predare în limbă italiană ca limbă maternă atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din țară....
A avut loc deschiderea concursului “Călătoria mea multiculturală - 2015”
Membrii Comisiei de Învățământ a Consiliului Minorității Naționale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educației şi Cercetării Útiințifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “Călătoria mea multiculturală - 2015”....

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

Contact
 

 
 
 

 
 
 
 

INFORMATII GENERALE

      * De ce este necesară conservarea, revitalizarea şi promovarea tradiţiilor şi a obiceiurilor strămoşeşti?
      * Linii prioritare de acţiune.
      * Finanţări, parteneri, perspective.


De ce este necesară conservarea, revitalizarea şi promovarea tradiţiilor şi a obiceiurilor strămoşeşti?

      Identificarea spontană a unui om cu comunitatea sa locală, regională, naţională, lingvistică, cu valorile etice şi estetice care o caracterizează; modul în care el îşi aproprie istoria, tradiţiile, cutumele, modul de viaţă; sentimentul că el trebuie să suporte, să împartă sau să schimbe un destin comun; felul în care el se proiectează într-un "eu" colectiv care-i restituie neîncetat propria sa imagine, care-i permite să-şi construiască propria sa personalitate prin educaţie şi să şi-o desăvârşească prin muncă acţionând asupra lumii, toate acestea formează identitatea.
       Dacă nu ştii cine eşti, de unde vii, cine a fost înaintea ta, atunci cum îţi poţi defini identitatea?
      Pentru a afla trebuie să fii în permanentă legătură cu trecutul şi cu prezentul şi pe verticală şi pe orizontală "...pentru că fiecare cultură este o cochilie în care se aud voci care ne spun cine suntem, ce am fost, ce am uitat şi ce am putea fi" (Carlos Fuentes).
      Identitatea ne-o putem păstra numai prin conservarea, revitalizarea şi promovarea valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti, îmbogăţite printr-o permanentă creativitate.
      Se ştie că în creativitate memoria este un resort esenţial pentru că prin ea indivizii îşi regăsesc în patrimoniul lor material şi non-material nu numai reperele propriilor lor identităţi, dar şi surse de inspiraţie pentru viitor. Memoria scurtă şi trăirea secvenţială nu fac din noi modele pentru copiii noştri, pentru generaţiile viitoare. De aceea crezul Asociaţiei italienilor din România este că trebuie să transmitem copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă respectul pentru moştenirea lor culturală (se spune că atunci când un bătrân moare, dispare odată cu el o întreagă bibliotecă) şi dorinţa de a crea adăugând noi valori celor deja existente. A crea înseamnă a fi liber.

Linii prioritare de acţiune

       Fiind o asociaţie etnică, RO.AS.IT. şi-a propus să militeze pentru:
      - recuperarea patrimoniului şi a identităţii etniei italiene;
      - apărarea drepturilor şi libertăţilor individuale şi de grup ale minorităţii italiene din România, în toate domeniile vieţii sociale, economice şi culturale;
      - promovarea studiului limbii italiene ca limbă maternă, limba fiind o componentă esenţială a identităţii;
promovarea culturii, istoriei şi civilizaţiei italiene în România;
      - sprijinirea initiaţivelor şi activităţilor economice ale membrilor săi;
      - cultivarea spiritului de toleranţă şi cooperarea între toţi cetăţenii ţării, indiferent de identitatea lor etnică, prin mijloacele specifice pe care asociaţiile le au la îndemână: presa scrisă, radioul, televiziunea, şcoala, sportul, manifestările cultural-artistice organizate de asociaţii etc.;
      - facilitarea investiţiilor italiene în România şi atragerea de noi investitori;
      - conlucrarea cu asociaţii similare din ţară şi din străinătate, cu precădere din Italia, pentru realizarea scopurilor menţionate mai sus;
      - colaborarea cu organizaţii şi organisme guvernamentale sau nonguvernamentale naţionale şi internaţionale, în vederea asigurării unei coerenţe a demersurilor.

Finanţări, parteneri, perspective

      Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. - este finanţată în mare măsură, ca de altfel toate celelalte organizaţii ale minorităţilor naţionale, de către Guvernul României prin Departamentul de Relaţii Interetnice, la care se adaugă diverse donaţii şi sponsorizări.
      Proiectele culturale majore sunt realizate cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii.
      RO.AS.IT. colaborează, în primul rând, cu celelalte organizaţii reprezentative ale altor minorităţi naţionale, cu instituţii româneşti de educaţie şi cultură, cu primăriile localităţilor în care există comunităţi de italieni, cu Ambasada Italiei la Bucureşti, cu Institutul Italian de Cultură "Vito Grasso", cu Asociaţia Poesia Attiva din Torino (cu care are un parteneriat solid, verificat în timpul celor şase ani de conlucrare), cu Asociaţia Flacăra a Românilor din Torino şi alte asociaţii ale românilor din Italia, cu Centrul de Studii Pavese etc.
      RO.AS.IT. colaborează instituțional cu Ambasada Italiei la București, Consulatul Italiei și Institutul Italian de Cultură, precum și cu alte organizații ale italienilor din România: ICE București, Camera Italiană de Comerț pentru România, Confindustria România ș.a.

 

* SELECŢIE A PROIECTELOR REALIZATE îN PERIOADA 2005-2006

 

 

 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.