Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Ioana Grosaru este noul pre?edinte al Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT.

Doamna Ioana Grosaru este noul pre?edinte al Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., fiind aleas? cu unanimitate de voturi în cadrul Conferin?ei Na?ionale Extraordinare desf??urat? duminic?, 16 februarie 2014, la sediul din strada Lipscani nr. 19.
La reuniune au fost prezen?i membri activi cu drept de vot din Bucure?ti ?i din toat? ?ara, precum ?i invita?i, printre care doamna Carmen Stamate, de la Departamentul pentru Rela?ii Interetnice, domnul Ezio Peraro, directorul Institutului Italian de Cultur? “Vito Grasso”, domna Maria Dan, directorul Liceului “Dante Alighieri”, ?i domnul Modesto Ferrarini, fondatorul primelor publica?ii în limba italian? dup? Revolu?ia din 1990.
Dup? un moment de reculegere, domna Grosaru a deschis lucr?rile mul?umind tuturor pentru prezen?? ?i pentru mesajele de condolean?e primite dup? moartea celui care a fost Mircea Grosaru. Momentul a continuat cu interven?ia actorului Adrian P?duraru, membru al RO.AS.IT., care a dorit s? spun? câteva cuvinte despre deputatul care a reprezentat mai bine de 10 ani minoritatea italian? în Parlamentul României.
Carmen Lupu a prezentat, apoi, raportul financiar pe anul 2013, dupa care s-a trecut la prezentarea candida?ilor pentru func?ia de pre?edinte, pentru Biroul Executiv, Comitetul Director ?i Comisia de Cenzori. În urma voturilor exprimate, au fost ale?i:

Ioana Grosaru – pre?edinte

BIROUL EXECUTIV
Olimpia Coroam?
Mihaela Mateescu Profiriu
Orlanda Solari
Carmen Lupu

COMITETUL DIRECTOR
Ioana Grosaru – pre?edinte
Daniela Enrichetta Câmpan Goni – vicepre?edinte
Silviu Ni?? – vicepre?edinte
Andi Gabriel Grosaru – secretar general
Victor Partan – membru
Mihai Niculi?? – membru supleant

COMISIA DE CENZORI
Viorica Haliuc – pre?edinte
Andrei Cârneal? – membru
Andreea Dell’Agnolo – membru

Conform statutului, doamna Ioana Grosaru va fi reprezentantul RO.AS.IT. în Consiliul Minorit??ilor Na?ionale.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.