Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

”Di nuovo insieme” particip? la Zilele Bucure?tiului 2014

Prim?ria Municipiului Bucure?ti, prin creart – Centrul de Crea?ie, Art? ?i Tradi?ie, organizeaz? s?rb?toarea ora?ului, „Bucure?ti 555”, oferindu-le locuitorilor s?i ?i turi?tilor un program diversificat, în perioada 19-21 septembrie 2014.
„Zilele Bucure?tiului” este un eveniment cu intrare liber?, un festival complet ce se adreseaz? tuturor categoriilor de vârst? prin diverse activit??i culturale, educative ?i recreative. Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. va fi reprezentat? la eveniment de ansamblul de dansuri tradi?ionale ”Di nuovo insieme”, coordonat de profesorul coregraf Petre ?u?u. Momentul artistic este programat pentru sâmb?t?, de la ora 19:00, pe scena amenajat? în parcul Ci?migiu.

Târgul Bucure?tiului ?i Zona culinar?, cultural?, social?

Dou? dintre punctele principale de interes din cadrul evenimentului „Zilele Bucure?tiului” sunt reprezentate de Târgul Bucure?tiului ?i de zona culinar?, cultural?, social?, ambele deschise publicului între orele 10:00 – 22:00.
La Târgul Bucure?tiului, vizitatorii sunt a?tepta?i cu o gam? divers? de produse, de la obiectele me?terilor populari la cele apar?inând tinerilor creatori autohtoni, iar în zona culinar?, cultural? ?i social? acestora li s-a preg?tit un spa?iu alternativ de relaxare ?i de petrecere a timpului liber, în natur?, al?turi de familie ?i prieteni.

Parada costumelor de epoc? ?i Ateliere interactive

Sâmb?t? ?i duminic?, între orele 15:00 – 20:00, v? ve?i putea pierde într-un altfel de ora?, colorat de animatorii care vor merge pe aleile parcului r?spândind veselie ?i bun? dispozi?ie trec?torilor, iar în intervalul orar 16:00 – 20:00 vor avea loc ateliere interactive menite s? dezvolte latura creativ? ?i îndemânarea copiilor cu vârsta cuprins? între 3 ?i 14 ani.

B?taia cu flori

Nu am uitat, bineîn?eles, nici în acest an de renumita b?taie cu flori ce aminte?te tuturor de „b?taia cu flori de La ?osea”, unul dintre evenimentele inedite ale perioadei interbelice, când oamenii ie?eau în strad?, aruncând cu flori unii în al?ii. Aceasta va avea loc sâmb?t?, 20 septembrie, începând cu ora 18:00.

Spectacole artistice

Zilele de 20 ?i 21 septembrie sunt dedicate ?i spectacolelor în aer liber ?i reunesc, pe scena din Parcul Ci?migiu, în intervalul orar 18:00 – 22:00, minorit??i ?i comunit??i na?ionale (armeni, maghiari, greci, italieni, rromi, turco-musulmani, germani, evrei), precum ?i arti?ti îndr?gi?i de publicul autohton: Silviu Biri?, Maria Buz?, Marius Mihalache, Irina Sârbu, Orchestra Valahia fiind doar câteva dintre numele celor care vor concerta în ultimele dou? seri de s?rb?toare.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.