Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”

Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”. Derulat de c?tre Direc?ia General? Înv???mânt în Limbile Minorit??ilor din cadrul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, în parteneriat cu Departamentul pentru Rela?ii Interetnice ?i Reprezentan?a Comisiei Europene în România, proiectul are în vedere participarea unor echipe mixte, formate din minim 10 elevi care vor fi implica?i în desf??urarea unor activit??i nonformale/practice (studiu de caz, joc de rol, teatru forum etc.) mese rotunde, dezbateri, work-shopuri, conform bibliografiei indicate. Prin diverse metode, echipele î?i vor face cunoscute drepturile ?i vor transmite un mesaj factorilor responsabili în ap?rarea drepturilor copilului ?i ale minorit??ilor în special.

În cadrul ?edin?ei a fost stabilit? componen?a noii conduceri a Comisiei de Înv???mânt, doamna Mihaela Chioveanu, reprezentanta RO.AS.IT., fiind aleas? în func?ia de vicepre?edinte.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.