Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Tab?ra Europolis 2014

Este în desf??urare tab?ra pentru copii ?i tineret Europolis 2014 (1-11 septembrie). Este deja al treilea an al taberei organizat? în acela?i loc – Complexul turistic Europolis (Tulcea) – la care particip? copii ai etnicilor din comunit??ile locale. Anul acesta avem reprezentan?i ai comunit??ilor din Brezoi, Bucure?ti, Suceava, Ia?i, Bac?u, Pite?ti ?i Greci, iar programul cuprinde cursuri de limb? italian? predate de colaboratorul apropiat al RO.AS.IT., profesor Antonio Rizzo, cursuri de dansuri tradi?ionale cu profesorul coregraf Petre ?u?u, excursie în Delta Dun?rii, vizite la muzee ?i mân?stiri etc.

Pentru mai multe fotografii de la evenimentul Proetnica 2014 vizitaţi sectiunea multimedia / foto a site-ului.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.