Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

A murit "tanti Nora", centenara din Brezoi

Asocia?ia Italienilor din România - RO.AS.IT. î?i exprim? sincerele regrete pentru trecerea în nefiin??, la vârsta de 100 de ani, a Aurorei Riccobon.
"Tanti Nora" s-a n?scut la Brezoi pe 30 mai 1913, ambii p?rin?i fiind veni?i din Italia în c?utarea unui trai mai bun. ?i în ultimii ani ai vie?ii adora s? g?teasc?. Îi pl?cea s? preg?teasc? dulciuri ?i feluri tradi?ionale italiene?ti, în special paste, dup? re?ete pe care le ?tia de la mama ei. De la p?rin?i mai înv??ase s? confec?ioneze "scarpetti", înc?l??minte pe care au purtat-o genera?ii de italieni din ?ara str?bunilor. Ca o adev?rat? italianc?, Aurora Riccobon a mai avut un talent: vocea ei frumoas? a r?sunat ani de-a rândul în corul Bisericii Catolice din Brezoi.
Dumnezeu s-o odihneasc?!

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.