Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

RO.AS.IT. a participat la Ziua Europei

Ziua Europei, 9 Mai, marcheaz? încheierea celui de-al Doilea R?zboi Mondial ?i victoria împotriva fascismului ?i nazismului. Ea reprezint? pentru europeni o s?rb?toare anual? a p?cii ?i unit??ii. De asemenea, la 9 Mai 1950, Robert Schuman, ministrul de externe francez, a dat citire documentului care avea s? r?m?n? înscris în istorie cu numele de Declara?ia Schuman. Prin aceasta Schuman propunea formarea unei federa?ii europene pentru p?strarea p?cii. A fost punctul de pornire al procesului european de integrare, iar Schuman este considerat p?rintele Uniunii Europene.
Cu ocazia Zilei Europei, în Bucure?ti, în perioada 9 -11 mai a avut loc o serie de evenimente la care RO.AS.IT. a fost prezent?, ca reprezentant? a comunit??ii istorice italiene în România.
Asocia?ia noastr? a participat în Parcul Her?str?u la a cincea edi?ie a ONGFest, cel mai mare Târg Na?ional al Asocia?iilor ?i Funda?iilor, al?turi de peste 130 de organiza?ii neguvernamentale care ?i-au prezentat proiectele ?i au organizat activit??i educative ?i distractive. În 2014, deviza acestui eveniment organizat de Funda?ia pentru Dezvoltarea Societ??ii Civile, cu sprijinul Departamentului pentru Relatii Interetnice, a fost: “Tu vrei (r)evolu?ie? Vino la ONGFest!”, iar tema principal? a fost combaterea discursului urii.

RO.AS.IT. a participat ?i de data aceasta la ONGFest cu un stand propriu, la care a expus obiecte de manufactur? specific italiene ?i materiale de prezentare a activit??ii asocia?iei. De asemenea, în cadrul spectacolului organizat de minorit??i, Asocia?ia Italienilor din România s-a prezentat cu un program de dansuri italiene sus?inut de forma?ia „Siamo di nuovo insieme”, coordonat? de Petre ?u?u. Al?turi de RO.AS.IT., DRI a sus?inut financiar acest proiect.

Spectacol în Parcul Ci?migiu
Aceea?i forma?ie de dansuri a delectat publicul bucure?tean ?i în ziua de duminic?, 11 mai 2014, în Parcul Ci?migiu, la prima edi?ie a evenimentului „Pia?a Statelor Membre UE”, organizat de Prim?ria Municipiului Bucure?ti în parteneriat cu Centrul Infoeuropa din cadrul MAE.
La acest eveniment au mai colaborat Ministerul Fondurilor Europene, Muzeul Na?ional al ??ranului Român ?i au participat Ambasadele Statelor Membre UE, Reprezentan?a Comisiei Europene la Bucure?ti ?i Biroul Parlamentului European în România.
La deschidere au luat cuvântul, din partea MAE, doamna Doris Mircea, Coordonatorul Centrului Infoeuropa ?i organizatoarea întregului eveniment, precum ?i domnul Secretar de Stat George Ceamba, domnul Sorin Oprescu, Primarul General al Municipiului Bucure?ti, domnul Eugen Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene, ?i doamna Angela Filote, ?eful Reprezentan?ei Comisiei Europene în România. Toate Statele Membre UE au avut spa?ii dedicate, standul Italiei fiind organizat de Institutul Cultural Italian în colaborare cu RO. AS. IT. ?i cu ?coala Italian? “Aldo Moro”.
Pe scena amenajat? la intrarea în parc, chiar în fa?a Prim?riei Capitalei, s-a prezentat un program artistic, sus?inut de ansambluri de dansuri ?i muzic? tradi?ional?. Pe lâng? forma?ia de dansuri „Siamo di nuovo insieme”, RO.AS.IT. a dorit s? mai ofere ?i o alt? surpriz?: muzic? italian? interpretat? de tenorul Antonio Furnari, acompaniat de ansamblul „Mandi Pan?”, care au primit aplauze la scena deschis?. Evenimentul, la care au participat numero?i ambasadori ?i oficialit??i ale statelor UE, precum ?i o mare mul?ime de bucure?teni, a reprezentat un prilej de a descoperi diversitatea ?i, totodat?, unitatea patrimoniului european prin art?, cultur?, tradi?ii ?i gastronomie.
(Anca FILOTEANU)

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.