Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

?edin?a Comisiei de Cultur? a CMN

Membrii Comisiei de Cultur? a Consiliului Minorit??ilor Na?ionale s-au reunit ast?zi la Constan?a. Au fost prezen?i ambii subprefec?i, unul din partea turcilor, altul din partea t?tarilor, subsecretarul de stat Amet Aledin ?i reprezentan?i ai minorit??ilor turce, t?tare, ru?ilor lipoveni, grecilor, germanilor, rutenilor ?i macedonenilor, al?turi de Bârc? Constan?a, consilier DRI.
Amet Aledin a evocat personalitatea fostului s?u coleg, Deputatul Mircea Grosaru, pe care l-a prezentat ca fiind unul dintre cei mai buni deputa?i pe care i-a avut Parlamentul României. Domnul Amet Aledin ne-a sensibilizat ?i în ceea ce prive?te Casa d’Italia Constan?a, imobil a c?rui degradare avansat? a atras aten?ia presei locale.
De asemenea, s-a discutat despre vizita delega?iei DRI în Tulcea, în cadrul proiectului Strategiei Dunarii. Doamna Serim Turkoglu a prezentat proiectul Itinerarii Culturale, în care fiecare minoritate va avea doi reprezentan?i care î?i vor prezenta ?ara de origine.
Din partea RO.AS.IT., la reuniune a participat secretarul general Andi Grosaru, care a prezentat evenimentele culturale organizate de c?tre asocia?ie în prima jum?tate a anului, a amintit despre reu?ita reintroducerii pred?rii în limba matern? italian? la Liceul Dante Alighieri din Bucure?ti, dupa 60 de ani, ?i a vorbit despre vizita f?cut? la Parlamentul European de la Bruxelles, unde a discutat despre multilingvism, multiculturalitate ?i repectarea drepturilor minorit??ilor. Constan?a Bârc? a facut un apel la organiza?ii s? demareze o ini?iativ? de înfiin?are a unei arhive online, care s? cuprind? materiale despre evenimentele din via?a cultural? a fiec?rei minorit??i.
În ceea ce prive?te proiectul Strategia Dun?rii, în care DRI-ul ?i organiza?iile minorit??ilor nationale pot fi parteneri, s-au eviden?iat urm?toarele obiective:
- Dezvoltarea unor rute culturale turistice noi ?i sprijinirea celor existente în regiunea Dun?rii;
- Crearea unei C?r?i Albastre a identit??ii culturale a Dun?rii, cu implicarea Ministerului Culturii, a DRI ?i a organiza?iilor minorit??ilor na?ionale;
- P?strarea mo?tenirii culturale ?i a valorilor naturale prin dezvoltarea clusterelor relevante ?i a re?elelor de muzee, centre de vizitare/interpretare în Regiunea Dun?rii
- Promovarea schimburilor culturale ?i crearea de re?ele în domeniul artei contemporane în Regiunea Dun?rii.


 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.