Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Criteriile stabilite la nivelul Liceului "Dante Alighieri" pentru înscrierea în clasa 0 ?i clasa I

Criterii specifice de departajare propuse de c?tre Consiliul de administratie al Liceului Teoretic «Dante Alighieri» din 17.02.2014, în urma consult?rii:
Consiliului profesoral al Liceului Teoretic « Dante Alighieri » din 17.02.2014 ;
Reprezentan?ilor Consiliului local ?i al primarului sectorului 3, al Sindicatului FSLI, sector 3, al Asocia?iei italienilor din România RO.AS.IT. reprezentat? în Parlamentul României ?i ai p?rin?ilor din cadrul Consiliului de administratie al Liceului Teoretic « Dante Alighieri » din 17.02.2014;
P?rin?ilor copiilor din înv???mântul primar al Liceului Teoretic « Dante Alighieri » desf??urat? în limba român? cu studiul limbii materne italiene din data de 17.02.2014.
1. Copii apar?inând minorit??ii italiene din România sau a celor care provin din familii italiene sau mixte. Documente doveditoare: Adeverin?? RO.AS.IT. sau acte de identitate copil/parinte.
2. Copii care au înso?it p?rin?ii în Italia ?i au participat la gr?dini?e cu studiul lb.italiene.
Documente doveditoare: Adeverin?? de la gr?dini?? sau alt document ce atest? perioada de munc? ?i ?edere în Italia.
3. Copii ai c?ror p?rin?i, fra?i î?i desf??oar? activitatea în institu?ii unde se folose?te limba italian?.
Documente doveditoare: adeverin?? de la locul de munc?.
4. Copii ai c?ror p?rin?i, fra?i sunt absolven?i ai unit??ii ?colare, cu cuno?tin?e de limba italian?.
Documente doveditoare: Adeverin?? din partea unit??ii ?colare sau copie acte de studii.
5. Copii ai caror p?rin?i au locul de munc? în sedii aflate în apropierea unit??ii ?colare.
Documente doveditoare: Adeverin?? de la locul de munc?

Not?:
Ocuparea locurilor se va face în ordinea strict? a aplic?rii criteriilor specifice de departajare.
Criteriile specifice de departajare au fost stabilite având în vedere interesul major al copilului de a fi sprijinit de c?tre familie pentru studiul limbii materne italiene.
Liceul Teoretic « Dante Alighieri » nu are circumscrip?ie ?colar?.

DIRECTOR
DAN MARIA
L.S.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.