Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Tab?r? interetnic? la Poiana Bra?ov

Reprezentan?i ai 7 etnii din România au participat între 30 septembrie ?i 5 octombrie la cea de-a cincea edi?ie a taberei Metamorfoze, organizat? anul acesta la Poiana Bra?ov de c?tre Alumnus – Club pentru UNESCO. Din partea Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT. a fost prezent Manuel Andrei Lupu.

Pe parcursul celor 5 zile de tab?r?, participan?ii au fost informa?i cu privire la Clubul Alumnus pentru UNESCO, misiunea acestuia, proiectele organizate în anii preceden?i ?i scopul prezentului proiect. Au avut loc proiec?ii de filme, ateliere de lucru ?i excursii tematice în ora?ul Bra?ov, fapt pentru care între to?i reprezentan?ii etniilor au ap?rut frumoase leg?turi de prietenie.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.