Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

RO.AS.IT. va avea reprezentan?i în grupurile de lucru ale PDE

Andi Grosaru, secretarul general al Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., a participat la lucr?rile Consiliului PDE, desf??urat pe 9 iulie la Parlamentul European din Bruxelles. Cu acest prilej, a fost înaintat? oficial solicitarea de adeziune a RO.AS.IT. la Partidul Democrat European, între cele dou? p?r?i existând un parteneriat concretizat deja prin organizarea unor conferin?e interna?ionale. În contextul unor semnal pozitive din partea democra?ilor europeni, Andi Grosaru a apreciat c? PDE va da un r?spuns în viitorul apropiat. Exist?, astfel, ?anse apreciabile ca RO.AS.IT. s? fac? parte din urm?torul val de forma?iuni care vor adera la partidul ce d? 70 de europarlamentari în alian?a ALDE.
La reuniunea de la Bruxelles s-a mai discutat, printre altele, despre revizuirea statutului PDE, relansarea Europei, drepturile omului, drepturile civile, dar ?i despre 20 de politici, printre care cea referitoare la imigra?ie, care ar trebui s? urmeze modelul canadian. De asemenea, s-au stabilit grupuri de lucru pe diverse domenii (drept, economie, energie, imigra?ie etc.). Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a fost invitat? s? trimit? reprezentan?i în aceste grupuri, precum ?i la reuniunile Tinerilor Democrat Europeni.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.