Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

”De la emigrare la integrare” ajunge la Gala?i

Expozi?ia itinerant? ”De la emigrare la integrare” ajunge în luna noiembrie la Gala?i. Vernisajul va avea loc pe 8 noiembrie, de la ora 14:00, la sediul Universit??ii ”Dun?rea de Jos”, fiind urmat de spectacolul de muzic? ?i dansuri tradi?ionale italiene cu forma?ia vocal? ”Sogni di primavera” ?i ansamblul ”Di nuovo insieme”. Sprijinit financiar de Ministerul Culturii ?i de Guvernul României prin Departamentul pentru Rela?ii Interetnice, proiectul ”De la emigrare la integrare” a fost inaugurat pe 10 noiembrie 2010, cu ocazia vernisajului g?zduit de Muzeul Na?ional de Istorie a României din Bucure?ti. De atunci, expozi?ia de fotografii-document a fost itinerat? în mai multe ora?e din ?ar?, dar ?i la Geneva, la Palatul Na?iunilor Unite.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.